[POD NASZYM PATRONATEM] IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. Najważniejsza debata o finansach JST

[POD NASZYM PATRONATEM] IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. Najważniejsza debata o finansach JST Fot. mat. organizatora

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Radomsko24.pl

Jak co roku organizowane przez nas wydarzenie będzie miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, w tym Ministerstwa Finansów instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależnych ekspertów uczestniczących w Kongresie.

- Rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie i nieustanne zmiany podatkowe mające wpływ na dochody samorządów to najważniejsze z czynników, które wpływają na zaniepokojenie osób, które zajmują się finansami w JST. Zbliżający się Kongres będzie okazją do debaty na temat tego, co robić aby poradzić sobie w tych trudnych czasach również jeśli chodzi o finanse – mówi Marcin Smala, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, zastanawiając się jak zmienia się ona ze względu na nową legislację i czynniki zewnętrzne. Przeanalizujemy wpływ tych zmian na budżety jednostek publicznych. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych. Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu: Zasad finansowego funkcjonowania JST w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas licznych dyskusji będziemy podsumowywać sytuację finansów samorządowych tak, aby zmierzymy się z najtrudniejszym zagadnieniem – poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak ustabilizować wydatki JST.

Patronatu Honorowego nad Kongresem udzielili: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy od: Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i NIK. Partnerami biznesowymi są: Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej oraz CRIDO. Uzyskaliśmy również liczne patronaty środowiskowe, regionalne i medialne. Serdecznie zapraszamy!

Program dostępny TUTAJ.

W Programie Kongresu m.in.:

● Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.
● Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce. Agnieszka Drożdżal, Ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik; Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski.
● Egzekucja należności – dochody i wydatki. Hanna Kmieciak, Ekspert FRDL, dr nauk prawnych.
● Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.
Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy, Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce.
● Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jst. Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jeleniej Góry.
● Odzyskiwanie podatku VAT. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych, UM Łodzi; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradca podatkowy.
● Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Krystyna Gąsiorek, Ekspert FRDL, ekonomistka, Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi.

Więcej o:
forum skarbników jst forum skarbników warszawa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE