Platforma Obywatelska ma pomysł na Radomsko

PO przestawiła kandydatów do Rady Powiatu oraz program dla Radomska

W piątek 17 października w sali konferencyjnej hotelu TED odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Powiatu oraz konwencja programowa Platformy Obywatelskiej.
fot. Marcin Kałka
Po indywidualnej prezentacji poszczególnych kandydatów do rady, obecny starosta Robert Zakrzewski omówił swoją wizję zarządzania Radomskiem w przypadku zdobycia urzędu Prezydenta Miasta. Program jest podzielony na kilka najważniejszych obszarów.

Rozwój miasta i planowanie przestrzenne:

Miasto powinno być starannie  zaprojektowane. Przyczyni się do tego jednolicie przeprowadzona rewitalizacja budynków oraz konsekwentne umieszczanie dodatkowych elementów urozmaicających przestrzeń. Program modernizacji zakłada eliminację podtopień w obrębie ulicy Piłsudskiego, Żeromskiego, Dolnej i Niskiej, które wielokrotnie utrudniały życie mieszkańcom. Dzięki pozyskaniu funduszy europejskich zostanie nadane nowe oblicze alei Jana Pawła II. Według planów okolice "Wielorybka" na Tysiącleciu również nabierze bardziej rekreacyjnego i użytkowego charakteru. Dbając o potrzeby najmłodszych dalej będzie prowadzona akcja "Plac zabaw w każdej dzielnicy". Miejsca użytku publicznego będą bardziej dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zaangażowanie mieszkańców w modernizację dzielnic, spełniających ich oczekiwania, ma być sukcesem do tworzenia zadowolonych wspólnot osiedlowych.  Kandydat na prezydenta, deklarował ponadto ograniczenie rozwoju sieci wielkopowierzchniowych, których już w Radomsku mamy pod dostatkiem. Kompetentne przeprowadzenie zmian ma wspierać wprowadzenie funkcji architekta miasta, który w sposób szczególny nadzorowałby prowadzone prace.
Zagospodarowanie Radomki według PO

Promocja miasta ze szczególnym uwzględnieniem strefy inwestycyjnej oraz lokalnych przedsiębiorców:

Realizowanie tego zadania ma wspierać wprowadzenie Radomszczańskiej Strefy Przemysłowej na gruntach należących do miasta, sąsiadujących z Radomszczańską Strefą Inwestycyjną. Zakrzewski zaznaczył, iż niezbędne jest aktywne zabieganie o inwestora, który zechce utworzyć zakład i będzie wstanie zatrudnić młodych i wykształconych radomszczan. W planach jest intensywne promowanie regionu na targach, konferencjach zaznaczając atrakcyjność Radomszczańskiej Strefy Inwestycyjnej. Pragnąc dasz szansę początkującym przedsiębiorcom koniecznie należy utworzyć Inkubator Przedsiębiorczości, wspierający radomszczan w tworzeniu biznesów od gruntownych podstaw. Zapowiedziano zmianę formuły Dni Radomska oraz Festiwalu Zalewajki przez większe włączenie w te wydarzenia lokalnych twórców.

Infrastruktura drogowa:

Wszelkie zmiany będą przeprowadzane po konsultacjach społecznych, które mają mieć istotny wpływ na przebudowę dróg, chodników ze szczególnym naciskiem na tzw. drogi alternatywne. Będą one harmonijnym uzupełnieniem dróg głównych. Za istotny punkt tej części programu uznano skuteczne dokończenie obwodnicy. Wszystkie modernizacje mają być prowadzone ze ścisłą współpracą Starostwa Powiatowego oraz GDDKiA. Wprowadzenie nowych miejsc parkingowych w centrum, ma zmniejszyć problem znalezienia dogodnego miejsca do postoju.

Polityka społeczna i pomoc socjalna:

Zaznaczono, iż miastu koniecznie jest potrzebny żłobek, który będzie wykorzystywał programy skierowane dla samorządów. Nie zapomniano też o uwzględnieniu  modernizacji istniejących przedszkoli, aby były jeszcze bardziej bezpieczne i przyjazne najmłodszym. Przewidziano utworzenie systemowego i kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom zatrudniających młode osoby jak i te, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Osobom niepełnosprawnym z pomocą mają przyjść rozwiązania opracowane przez Urząd Miasta oraz organizacje pozarządowe kompetentne w tych sprawach. Pojawił się pomysł rozpoczęcia dialogu wraz z przedsiębiorcami o utworzenie w rejonie strefy inwestycyjnej przedszkola. Również zaznaczono konieczność zmiany zarządzania Miejską Targowicą.

Kultura i Edukacja:

Tutaj postawiono na promowanie i uświadamianie młodzieży o kierunkach kształcenia, możliwościach dalszej kariery zawodowej, która powinna być jak najlepiej dopasowana do umiejętności, zainteresowań ucznia. Zaproponowano rozwój funduszy stypendialnych dla młodzieży zdolnej naukowo jak i odnoszącej sukcesy sportowe. Zaproponowano lepszą koordynację wydarzeń imprez miejskich tak, aby uniknąć ich nakładania się. Zakupienie mobilnej sceny ma otworzyć możliwość przeprowadzania profesjonalnych wydarzeń w wielu miejscach miasta.

Kultura fizyczna i sport:

Wprowadzenie "Sportowej kotwicy budżetowej" ma przyczynić się do lepszego wspierania klubów sportowych. W otwartych konkursach sportowcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich działań z puli 0,5% budżetu miasta. Kolejną ważną sprawą będzie modernizacja wszystkich obiektów sportowych, aby były wstanie sprostać oczekiwaniom profesjonalistów jak i amatorów. Głównym ośrodkiem propagowania sportu zostanie MOSiR.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego:

Sztandarowym punktem tej części programu jest wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1% całości budżetu miasta. Program Inicjatywy Lokalnej ma przyczynić się do większego zaangażowania radomszczan w sprawy swojego środowiska. Zapowiedziano współpracę ze Starostwem Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych, które będzie wspierać w działaniu liczne organizacje non profit funkcjonujące w regionie. W celu wzbudzania zainteresowania sprawami lokalnymi młodzież zaproponowano powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. Natomiast dla starszych przewidziano Centrum Aktywności Seniora czy Kartę Seniora, uprawniającą do wielu zniżek.

Ekologia i ochrona środowiska:

Stopniowa wymiana oświetlenia na "ledowe" przy udziale funduszy zewnętrznych ma sprzyjać środowisku jak i lepiej oświetlać teren użytkownikom dróg wieczorową porą. Zapowiedziano intensyfikację kanalizacji oraz sieci ciepłowniczej. Stworzenie systemu wsparcia budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ma wspomóc te obszary miasta, gdzie nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości budowy kanalizacji.  Ścisła współpraca z Lasami Państwowymi, samorządem powiatowym oraz GDDKiA ma zaowocować lepszym zagospodarowaniem zielenią.

Dla wszystkich ugrupowań najbliższy miesiąc będzie pełen konferencji i spotkań z wyborcami. Jak to dokładnie będzie wyglądać w radomszczańskiej Platformie Obywatelskiej?

Na wielu naszych spotkaniach pojawią się osoby z zewnątrz. W trakcie debaty 22 października o 17.30, która odbędzie się pod hasłem "Porozmawiajmy o rozwoju". Spotkanie odbywa się ramach ogólnopolskiej akcji Platformy Obywatelskiej. Naszymi gośćmi będą pan wicemarszałek Marcin Bugajski oraz panią Ewą Kłapą, którzy są odpowiedzialni za pozyskiwanie i rozdzielanie środków unijnych. Opowiedzą oni jak w ostatniej kadencji wyglądała dostępność do tych pieniędzy i na co były przeznaczane. Kolejnym ważnym spotkaniem będzie nasza konwencja 29 października, gdzie spotkają się wszyscy członkowie lokalnych struktur oraz sympatycy PO. Podczas tego spotkania podsumujemy to co zostało zrobione jak i jeszcze raz powiemy o tym co warto zrobić, jak działać aby w Radomsku żyło się lepiej. Ponadto już od jutra nasz kandydat na prezydenta będzie spotykał się w poszczególnych dzielnicach z wyborcami i rozmawiał z nimi o tym co można poprawić w ich najbliższym otoczeniu - opowiada Magdalena Spólnicka, szefowa sztabu wyborczego.
fot. Marcin Kałka
Wierzę w swój sukces. Program, który proponujemy mieszkańcom Radomska jest jak najbardziej do zrealizowania  i jest najciekawszy w porównaniu do tego o czym mówią inni kandydaci. Pracuję z zespołem fachowców, ludzi z wizją dlatego wiem, że gdy przyjdzie zabrać mi się do pracy pozostawimy Radomsko w lepszej kondycji, niż jest teraz - komentuje program kandydat na prezydenta Robert Zakrzewski.

Póki co jak sam przyznał, za wcześnie jest mówić o ewentualnym powoływaniu doradców czy wiceprezydentów. Zakrzewski zapewniał jednak, że będą to ludzie godni zaufania i kompetentni.

Nad terenowymi strukturami Platformy Obywatelskiej wisi widmo wpadek jakie pojawiły się na łonie partii na poziomie centralnym czy parlamentarnym. Jednak Jacek Zacharewicz komentuje sprawę następująco: Na naszych listach widnieją osoby godne zaufania, energiczne i kompetentne, które mogą zdziałać w samorządzie dużo dobrego. Wyborcy będą mięli na kogo głosować. W Platformie ostatnie wybory samorządowe odbywały się pod hasłem . Ono wciąż jest bardzo aktualne. Nasza drużyna chce się skupić na lokalnych sprawach i rozwiązywaniu problemów z którymi wszyscy na co dzień musimy się borykać. Wszystko w co będziemy zaangażowani zostanie wykonane sumiennie i z myślą o innych. 

Więcej o:
wybory2014 platforma platforma radomsko po radomskowybory samorządowe 2014
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE