Planowany budżet na rok 2022 w gminie Gomunice

Planowany budżet na rok 2022 w gminie Gomunice Fot. Klaudia Gajda

Zapytaliśmy w poszczególnych samorządach jak kształtują się u nich zaplanowane na 2022 rok budżety. W gminie Gomunice po stronie dochodów wpisano 33.952.307 zł, wydatków zaś 35.131.252 zł - w tym wydatki majątkowe 11.917.752 zł. Deficyt zaplanowano na 1.178.945 zł.

Najważniejsze inwestycje w gminie Gomunice to budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gomunice, Kletnia i Słostowice: 2.307.949 zł. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj: 4.044.360 zł. Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej - wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w m. Kletnia: 1.219.300 zł. Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach: 1.663.978 zł. Budowa przedszkola w Gomunicach w technologii pasywnej - program funkcjonalno użytkowy: 2.174.273 zł.

Wydatki m.in. na oświatę zaplanowano na 7.533.830 zł a na opiekę społeczną: 5.931.710 zł.

Więcej o:
gmina gomunice gomunice inwestycje kletnia inwestycje wielki bór inwestycje budzet 2022 budżet 2022
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE