Planowany budżet na rok 2021 w gminie Wielgomłyny

Planowany budżet na rok 2021 w gminie Wielgomłyny

Koniec roku to czas na tworzenie gminnych budżetów, zapytaliśmy w poszczególnych samorządach jak wygląda u nich prowizorium budżetowe. Sprawdzamy jak w gminie Wielgomłyny zaplanowano wydatki i dochody.

W gminie Wielgomłyny po stronie dochodów ogółem wpisano 22 905 00 zł. Wydatki ogółem zaplanowano na 21 927 836,40 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydać 1 114 625 zł. Najważniejsze inwestycje to Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wielgomłyny, ul. Ogrodowa za 184 000 zł.. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielgomłyny, ul. Ogrodowa 300 625 zł. Budowa przepustu w cieku wodnym drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedośpielinie 20 000 zł.Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku OSP w Krzętowie za 15 000 zł. 550 000 zł. Kosztować ma projekt Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy. W budżecie gminy znajdzie się 30 000 zł na zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach oraz 15 000 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zagórzu.

Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 6 087 231 zł (PSP Wielgomłyny 2 948 443 zł, PSP Krzętów1 502 760 zł oraz PSP Zagórze 1 636 028 zł). Opieka społeczna ma kosztować gminę 8 165 941 zł.

Więcej o:
budzet wielgomlyny wielgomłyny budżet na 2021 wydatki na inwestycje wielgomłyny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE