Piotrków Tryb.: zawieszono opłaty w strefie płatnego parkowania

Piotrków Tryb.: zawieszono opłaty w strefie płatnego parkowania Fot. UM Piotrków Tryb.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poinformował, że od 4 do 15 stycznia 2021 roku nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania. Ma to związek z opóźnieniem terminu dostawy nowych parkomatów.

KOMUNIKAT ZDiUM

W związku z opóźnieniem terminu dostawy nowych parkomatów zamówionych przez Spółkę City Parking Group S.A. z Grudziądza, która od stycznia 2021 roku odpowiedzialna jest za zorganizowanie i administrowanie Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego od 4 do 15 stycznia 2021 roku nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania.

Firma FLOWBIRD (Francja) nie wywiązała się z ustalonego terminu dostawy parkomatów z przyczyn od siebie niezależnych tj. dodatkowe obostrzenia wprowadzone przez rządy, rosnąca liczba przypadków zakażeń na COVID-19 oraz izolacja pracowników i podwykonawców.  
 
W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz.U.2020 poz. 1842 z późn. zm.) podpisany został aneks do zawartej umowy. Najważniejsze postanowienia w/w aneksu to:

Biuro obsługi strefy płatnego parkowania zostanie uruchomione dla klientów od dnia 11 stycznia 2021 r.

Siedziba Biura nie ulega zmianie. Mieścić się ono będzie nadal przy ul. Słowackiego 20, I piętro. Czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Numery telefonów do Biura (aktywne od 11.01.2021): 721 629 333; 721 636 222.

Od 18 stycznia 2020 r. wznowiony zostanie pobór opłat za parkowanie pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania.

Przedłużona ważność abonamentu parkingowego

Wykupione w grudniu 2020 r. miesięczne abonamenty parkingowe, uprawniające do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, ważne w okresie od 1 do 17 stycznia 2021 roku zostają przedłużone o liczbę dni ich obowiązywania w tym czasie. Przykłady:

- abonament ważny od 3 grudnia 2020 r. do 2 stycznia 2021 r. – ważność przedłużona o 2 dni tj. od 18 do 19 stycznia 2021 r.;
- abonament ważny od 14 grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. – ważność przedłużona o 13 dni tj. od 18 do 30 stycznia 2021 r.;
- abonament ważny od 29 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. – ważność przedłużona o 17 dni tj. od 29 stycznia do 14 lutego 2021 r.

Czas obowiązywania abonamentów przedłuża się automatycznie, bez konieczności zgłaszania się do Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Kasztanowej 31, tel.: 44 732 05 82; 44 732 05 34.

(info: UM Piotrków Tryb.)

Więcej o:
piotrków trybunalski strefa płatnego parkowania parkomaty zawieszona opłata
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE