Piotrków Tryb.: sprzęt rehabilitacyjny wypożyczysz od miasta

Piotrków Tryb.: sprzęt rehabilitacyjny wypożyczysz od miasta Fot. UM Piotrków Tryb.

Elektryczne łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, pionizatory i inny sprzęt będzie można bezpłatnie wynająć w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. Placówka powstaje w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej” wspierającego osoby niepełnosprawne.

Trwają ostatnie prace organizacyjne i przygotowawcze przed otwarciem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszczącej się w budynku przy ulicy Zamkowej 5. W ramach jej funkcjonowania mieszkańcy Piotrkowa Tryb. będą mieli do wynajęcia sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Wypożyczenie sprzętu będzie całkowicie bezpłatne.

Z wypożyczalni będą mogły korzystać:
– osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150 proc. właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
– osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
– osoby lub rodziny niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Do wypożyczenia urządzeń niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj potrzebnego sprzętu. Wypożyczalnia ruszy w lutym.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” wydame zostanie prawie osiem milionów złotych, z czego aż blisko 7 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. 

(info: UM Piotrków Tryb.)

Więcej o:
piotrków trybunalski urząd miasta piotrków sprzęt rehabilitacyjny wypożyczalnia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE