Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny przypomina o zaleceniach

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny przypomina o zaleceniach Fot. Główny Inspektor Sanitarny

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, został zdiagnozowany u mężczyzny w Zielonej Górze. Zarówno Minister Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny, proszą o rozwagę i zachowanie spokoju.

Pacjent u którego został wykryty koronawirus jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze i według najnowszych komunikatów czuje się dobrze. 

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, się wirusa z powierzchni na siebie.

Więcej o:
koronawirus ministerstwo zdrowia główny inspektor sanitarny szpital radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE