Pierwsze po wakacjach obrady komisji radnych powiatowych

Pierwsze po wakacjach obrady komisji radnych powiatowych Fot. Starostwo Powiatowe

We wtorek, 10 września odbyły się pierwsze po wakacyjnej przerwie komisje Rady Powiatu Radomszczańskiego: Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Radni zajęli się m.in. sytuacją finansową za pierwsze półrocze 2019 roku Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku. A także petycją nad wprowadzeniem w Starostwie, Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Radni z Komisji Rewizyjnej wysłuchali informacji o wynikach finansowych i działalności (za I półrocze 2019 roku) Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia”.

Analizowali także informację na temat inwestycji powiatu wśród których znalazły się:
1. poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - etap II,
2. wykonanie remontu posadzek i tynków wewnętrznych w budynku ZPO-W w Radomsku,
3. modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSE w Radomsku,
4. modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach z podziałem na części,
5. przebudowa sterowania windy osobowej przy u życiu przemiennika częstotliwości w obiekcie DPS w Radomsku,
6. przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
7. remont wraz z dociepleniem części dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku,
8. budowa Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjnego w Radomsku,
9. zakup wyposażenia oraz drobne prace remontowe dostosowujące budynek w Strzałkowie do potrzeb utworzonej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL".

Radni pozytywnie zaopiniowali analizę Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku oraz przyjęli protokół kontroli funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej podległych Powiatowi 2018 rok. Powołany został również zespół kontrolny, który dokona kontroli inwestycji drogowych wykonanych w 2019 roku.

Radni z Komisji Skarg Wniosków i Petycji, którzy obradowali tego samego dnia, rozpatrywali petycję sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Radomsku Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Celem działań opisanych w tej petycji miałoby zdaniem jej autora być ,,zwiększenie przejrzystości w funkcjonowaniu osób pełniących funkcje polityczne”. Adresatami publikacji są wszystkie osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w proces, w którym obywatele wybierają swoich przedstawicieli do organów władzy, w szczególności: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie i senatorowie, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz radni gmin, powiatów i sejmików województw. Zawarte w publikacji wskazówki są również adresowane do kandydatów ubiegających się o wymienione urzędy i mandaty, a także do członków gremiów politycznych oraz wszystkich osób uprawnionych do głosowania w wyborach i referendach.

Jednak z treści wytycznych nie sposób wyprowadzić podstawy do działania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę krąg adresatów wydaje się, że wytyczne te winny być kierowane do organizacji politycznych i społecznych desygnujących osoby do pełnienia funkcji politycznych z wyboru. Dlatego komisja uznała, że wniosek zawarty w petycji jest niezasadny.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko starostwo radomsko komisje starostwo radomsko komisje powiat radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE