Radomsko, Łódzkie -1.0o środa, 22 Stycznia 2020
ważne informacje
  • 12:01 Dni Radomska 2020. Wystąpią Ronnie Ferrari, Lady Pank i B.R.O czytaj dalej
Agencja Muza_koncert 12 marca

Pierwsze po wakacjach obrady komisji radnych powiatowych

Powiat
Beata Januszewska

We wtorek, 10 września odbyły się pierwsze po wakacyjnej przerwie komisje Rady Powiatu Radomszczańskiego: Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Radni zajęli się m.in. sytuacją finansową za pierwsze półrocze 2019 roku Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku. A także petycją nad wprowadzeniem w Starostwie, Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Radni z Komisji Rewizyjnej wysłuchali informacji o wynikach finansowych i działalności (za I półrocze 2019 roku) Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia”.

Analizowali także informację na temat inwestycji powiatu wśród których znalazły się:
1. poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - etap II,
2. wykonanie remontu posadzek i tynków wewnętrznych w budynku ZPO-W w Radomsku,
3. modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSE w Radomsku,
4. modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach z podziałem na części,
5. przebudowa sterowania windy osobowej przy u życiu przemiennika częstotliwości w obiekcie DPS w Radomsku,
6. przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
7. remont wraz z dociepleniem części dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku,
8. budowa Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjnego w Radomsku,
9. zakup wyposażenia oraz drobne prace remontowe dostosowujące budynek w Strzałkowie do potrzeb utworzonej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL".

Radni pozytywnie zaopiniowali analizę Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku oraz przyjęli protokół kontroli funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej podległych Powiatowi 2018 rok. Powołany został również zespół kontrolny, który dokona kontroli inwestycji drogowych wykonanych w 2019 roku.

Radni z Komisji Skarg Wniosków i Petycji, którzy obradowali tego samego dnia, rozpatrywali petycję sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Radomsku Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Celem działań opisanych w tej petycji miałoby zdaniem jej autora być ,,zwiększenie przejrzystości w funkcjonowaniu osób pełniących funkcje polityczne”. Adresatami publikacji są wszystkie osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w proces, w którym obywatele wybierają swoich przedstawicieli do organów władzy, w szczególności: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie i senatorowie, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz radni gmin, powiatów i sejmików województw. Zawarte w publikacji wskazówki są również adresowane do kandydatów ubiegających się o wymienione urzędy i mandaty, a także do członków gremiów politycznych oraz wszystkich osób uprawnionych do głosowania w wyborach i referendach.

Jednak z treści wytycznych nie sposób wyprowadzić podstawy do działania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę krąg adresatów wydaje się, że wytyczne te winny być kierowane do organizacji politycznych i społecznych desygnujących osoby do pełnienia funkcji politycznych z wyboru. Dlatego komisja uznała, że wniosek zawarty w petycji jest niezasadny.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku.

komentarze