Pierwsza w tym roku „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2

Pierwsza w tym roku „Profilaktyczna środa” w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2

W środę 11 maja w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Kościuszki 10 odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” realizowanej w partnerstwie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Pierwsze zajęcia przeprowadziły wychowawczynie z Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 pod tytułem „Detektyw – Kto pyta nie błądzi”.

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, że komunikacja jest podstawową formą kontaktowania się z ludźmi i muszą mieć świadomość, że czasem mogą być źle zrozumiane z uwagi na występujące bariery komunikacyjne. Okres pandemii i nauka zdalna ujawniły kolejne bariery takie jak nieakceptowanie swojego wizerunku przez kamerkę internetową czy brzmienie głosu, przerywanie połączenia internetowego itd. Dzieci podczas ćwiczeń uświadomiły sobie, że obecnie na nowo wszyscy uczymy się pokonywać przeszkody i stawiamy czoło wyzwaniom.

Zajęciom edukacyjnym realizowanym w formie gier i zabaw towarzyszył słodki poczęstunek.

Więcej o:
mops miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych profilaktyczna środa mops radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE