Pierwsza pomoc w szkołach

Pierwsza pomoc w szkołach Fot. Urząd Miasta

Strażacy ochotnicy z jednostki OSP Bogwidzowy przystąpili, jako jedyna OSP z terenu Radomska, do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanego przez Fundację WOŚP przy współudziale Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Program skierowany jest do OSP a jego ideą jest nauka zasad pierwszej pomocy dzieci uczęszczających do klas I – III szkół podstawowych. W ramach realizacji programu druhowie przeprowadzili już  w lutym i w  marcu br. zajęcia teoretyczne i praktyczne  z dziećmi uczęszczającymi do radomszczańskich szkół podstawowych nr 2, 8  a w miniony piątek także w PSP nr 7.

Strażacy uczyli młodych mieszkańców miasta: jak prawidłowo wezwać pomoc, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej, przeprowadzić resuscytacje krążeniowo-oddechową oraz jak założyć opatrunek. Dodatkowym elementem każdego szkolenia była pogadanka na temat bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeń związanych z tlenkiem węgla czyli „czadem” oraz koniecznością montowania w mieszkaniach czujek czadu.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
psp nr 7 osp straz pożarna szkolenie ratunek pierwsza pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE