Pieniądze od PUP w Radomsku na doposażenie miejsca pracy

Pieniądze od PUP  w Radomsku na doposażenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2021 r. to 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy, które należy utrzymać zgodnie z zawartą umową przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin naboru: 24 – 28 maja.

Środki przyznawane będą dla pracodawców zamierzających utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

Regulamin oraz aktualny wniosek dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 26 oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, -58 lub -62 wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko mikropożyczka pożyczka radomsko wnioski pup radomsko wsparcie pup staż radomsko staż pup
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE