Pieniądze od PUP na szkolenie pracowników

Pieniądze od PUP na szkolenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze
podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 14 maja 2018r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia w 2018 roku.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2018r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane w ramach tzw. limitu podstawowego, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo

Jednym z istotnych elementów rozpatrywania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców jest rozpoznanie cenowe dokonane przez pracodawcę w wyborze realizatora kształcenia ustawicznego. Pracodawca jest zobowiązany porównać koszty usługi kształcenia ustawicznego z kosztami 3 podobnych usług oferowanych na rynku.

Zasady przyznawania środków z KFS w 2018 roku oraz aktualny wniosek dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 66

Więcej o:
pup pup radomsko staż szkolenie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE