Pieniądze od PUP na start nowej firmy

Pieniądze od PUP na start nowej firmy Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 10 do 14 października. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2022 r. to 33 500 zł.

Planowane dotacje realizowane będą:
1. w ramach środków Funduszu Pracy;
2. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat
i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a. osoby po 50 roku życia;
b. kobiety;
c. osoby niepełnosprawne;
d. osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
e. osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach: 07.10.2022 r. godz. 9.00, 10.10.2022 r. godz. 9.00, 12.10.2022 r. godz. 11.00. Zajęcia będą się odbywały w sali 29.

Zapisy na zajęcia będą przyjmowane: telefonicznie pod numerem 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 26, 60 lub 69, mailowo: m.gielec@pup-radomsko.pl; j.wieczorek@pup-radomsko.pl; e.tazbir@pup-radomsko.pl, osobiście w siedzibie Urzędu: stanowiska 6, 7 i 12.

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE