Pieniądze na start nowej firmy

Pieniądze na start nowej firmy Fot. pixabay.com

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w PUP Radomsku wynosi ponad 42 tys. zł, to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, które na dzień 01.06.2023 r. wynosi 7 124,26 zł.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 12 do 16 czerwca 2023 roku.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się 7 czerwca w godz. 8 i 11 oraz 12 czerwca o godz. 11.00

Planowane dotacje realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, „Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa”.

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE