Pieniądze na kształcenie pracowników. Wnioski przyjmuje PUP

Pieniądze na kształcenie pracowników. Wnioski przyjmuje PUP Fot. pixabay

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku można się starać o przyznanie środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 31.10 – 04.11.2022 r.

W 2022 r. środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie ze zdefiniowanymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami: wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, zapraszamy do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wewnętrzny 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy natomiast aktualny wniosek wraz z załącznikami można znaleźć w zakładce dokumenty do pobrania – dla pracodawców i przedsiębiorców – dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej o:
pup pup radomsko urząd pracy radomsko aktywizacja pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE