Pieniądze na kształcenie pracowników i pracodawców

Pieniądze na kształcenie pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2019 roku.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 27 do 31 maja 2019 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zasady przyznawania środków z KFS w 2019 roku oraz aktualny wniosek dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu przy ul. Tysiąclecia 2  w Referacie Programów Rynku Pracy, pokój nr 19.

Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 31 lub 42.

Więcej o:
staż pup pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE