Radomsko, Łódzkie 21.0o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

PGK nie chce ujawnić audytu

Miasto
Janusz Taranek

Radni zasiadający w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, po raz kolejny chcieli uzyskać informacje dotyczące umów cywilnoprawnych oraz wyników audytu przeprowadzonego na początku roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Zarząd PGK odmówił przekazania pełnej dokumentacji, powołując się na konieczność ochrony danych osobowych.

Przypomnijmy. Chodzi o zawarcie umów cywilnoprawnych, za które spółka zapłaciła w latach 2013-2015, natomiast w dokumentacji spółki brak jest jakichkolwiek śladów ich wykonania.

Zdaniem radnych, zarząd PGK nie może odmówić przekazania pełnej dokumentacji, gdyż w przypadku kolizji konieczności ochrony danych osobowych z udzieleniem informacji publicznej, pierwszeństwo zyskuje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

- Podczas komisji chcieliśmy porozmawiać na temat danych osobowych, osób z którymi PGK podpisała umowy w latach 2013-2015. Niestety dane nie zostały nam udostępnione, co jest w mojej ocenie niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Chociażby dla tego, na co wskazują wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, że każdy  podmiot, który decyduje się podpisać umowę na świadczenie usług z podmiotem publicznym, musi mieć świadomość, że jego imię i nazwisko, bo o takie dane nam chodzi, będzie ujawnione np. w takiej sytuacji jak sprawowanie funkcji kontrolnej komisji rewizyjnej – zauważa przewodnicząca komisji Magdalena Spólnicka, dodając jednocześnie, iż zdaniem sądów nie ma przymusu zawierania umów z jednostkami publicznymi. Osoba, która decyduje się na podpisanie umowy musi mieć świadomość, iż dane zostaną upublicznione. Radna z decyzją PGK w zupełności się nie zgadza oraz oczekuje na przedstawienie wszystkich informacji.

- Chcemy wiedzieć czy środki publiczne są wydatkowane w sposób właściwy. Jeśli nie otrzymamy pełnej dokumentacji, to komisja złoży wniosek o dostęp do informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – dodaje Magdalena Spólnicka. Radna zauważyła, iż PGK udostępnił jedynie daty, przedmiot umowy i kwoty, które przysługiwały za wykonanie umowy.

- Nie wiemy z jakimi podmiotami zawarto umowy, co uniemożliwia ocenę czy były one zawarte w sposób zasadny i prawidłowy – podsumowuje radna Spólnicka.

Jak wyjaśnia prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Marek Glądalski, audyt jaki przeprowadzono na początku 2016 roku jest wyłączną sprawą zarządu spółki oraz zawiera tajemnice handlowe i informacje, których nie powinno się publikować. Decyzję o udostępnieniu części dokumentacji PGK podjęło po uzyskaniu opinii prawnej.

- Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, to ustawa twardo mówi, że osoby cywilne nie powinny być publikowane. Dodatkowo, toczy się postępowanie karne, dotyczące umów cywilnoprawnych, z których nie ma dokumentacji zrobionej z wypłacone pieniądze – wyjaśnia Marek Glądalski.

Z decyzją PGK nie do końca zgadza się też prezydent miasta Jarosław Ferenc, jego zdaniem, każde środki publiczne podlegają publicznej kontroli. Prezydent podkreślił, iż jego zdaniem dokumentacja powinna zostać udostępniona. Po dokładnym zapoznaniu się z argumentacją PGK, Jarosław Ferenc podejmie decyzję, czy zlecić kolejne opracowanie mające odpowiedzieć na pytanie czy PGK może ujawnić całość dokumentacji.

 

komentarze