PGK jednak będzie odbierać odpady

Realizacja znowelizowanej ustawy o odpadach, potocznie określanej ustawą śmieciową jeszcze dobrze nie wystartowała, ale w naszym mieście już mieliśmy szansę być świadkiem małego zamieszania wokół niej.

Realizacja znowelizowanej ustawy o odpadach, potocznie określanej ustawą śmieciową jeszcze dobrze nie wystartowała, ale w naszym mieście już mieliśmy szansę być świadkiem małego zamieszania wokół niej. Chodziło o przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy Miasta Radomsko.


Grupa firm: A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, Remondis Spółka z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Zakład Oczyszczania Miasta TORS-Eko Spółka z o. o., ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, A.S.A. Lubliniec Spółka z o. o., ul. Przemysłowa 4, 42-700 Lubliniec oraz Eko – Radomsko Spółka z o. o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko odwołała się w sprawie przetargu dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy terenu gminy Miasta Radomsko.

 

9 lipca, na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie odwołujący jednak ostatecznie nie stawili się, ale poinformowali, że odwołanie wycofują, co skutkowało umorzeniem postępowania. Wobec tego wybór wykonawcy w przetargu nieograniczonym, czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. jest skuteczny i oznacza, że właśnie PGK będzie odbierać odpady. Wkrótce miasto podpisze umowę na odbieranie śmieci z miejską spółką.

Więcej o:
pgk odwołanie znowelizowana ustawa o odpadach
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE