Parku rekreacyjnego na Gliniankach nie będzie

Parku rekreacyjnego na Gliniankach nie będzie Fot. UM Radomsko

Wniosek o zagospodarowanie terenu na Gliniankach, nie przeszedł pozytywnej weryfikacji. To oznacza, że póki co mieszkańcy Kowalowca, muszą pożegnać się z marzeniami o nowoczesnym parku rekreacyjnym.

W kwietniu 2018 roku radni zapoznawali się z koncepcją zagospodarowania tzw. Glinianek w dzielnicy Kowalowiec w Radomsku. Nowy 2019 rok przyniósł negatywne dla miasta wieści. Projekt Rozwoju miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku, nie otrzymał dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czego zabrakło i co miało wpływ na wydaną decyzję przez NFOŚiGW?

Koncepcja zakładała zagospodarowanie terenu tzw. Glinianek czyli terenu położonego między ulicami Skłodowskiej, 11 listopada, Matejki, Aleksandra Kamińskiego i Grota Roweckiego.

Wstępne założenia obejmowały wykonanie m.in.: placu zabaw dla dzieci do gier zręcznościowych, boisk do koszykówki i do piłki nożnej, kortu tenisowego, miejsca na pikniki, placu do minigolfa, parku rowerowego, ścianki wspinaczkowej, siłowni zewnętrznej, stolików typu „grzybek”, altany, parku dla psów, stawu oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Póki co, odmowa przyznania miastu dofinansowania niweczy wszelkie plany. Urząd miasta pytany o to co dalej, odpowiada, że po przeanalizowaniu karty oceny merytorycznej złożyło już protest od oceny z trzech kryteriów merytorycznych I stopnia. Aktualnie oczekują na rozpatrzenie protestu. Projekt widnieje na liście rezerwowej. A dofinansowanie projektów z listy rezerwowej następuje w chwili uwolnienia dodatkowych środków lub zwiększenia alokacji.

Czego zabrakło projektowi? O to odpowiedź magistratu na nasze pytania w tej sprawie.

- Miasto Radomsko nie otrzymało punktów za kryterium dot. wpływu projektu na poprawę stateczności zboczy i skarp, ergo: projekt nie wpływa na zapobieganie i powstrzymanie ruchów masowych ziemi. Ponadto projekt nie został oceniony jako ten, który wpływa na ograniczenie hałasu oraz poprawę jakości powietrza. Uznano, że Radomsko nie jest miastem z bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza, gdyż nie mieści się w przedziałach dot. stężeń zanieczyszczenia powietrza pyłami. W ramach tego kryterium brano pod uwagę wskaźniki zanieczyszczenia powietrza PM 2.5 i PM 10 wykazane na liście World Health Organization z maja 2016 r. (dane w raporcie pochodzą z 2013 r.). Stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłami dla Radomska mają wartość poniżej wskazanych w kryterium uprawniających do otrzymania dodatkowej punktacji. Projekt nie otrzymał punktu za jego ponadregionalność i zgodność ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, pomimo iż istotnie we wniosku wykazano zgodność projektu z dokumentami strategicznymi na poziomie Polski i UE. Za    7  kryteriów otrzymaliśmy maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia

- czytamy w piśmie skierowanym do naszej redakcji przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Radomska.

Więcej o:
glinianki radomsko kowalowiec park rekreacji glinianki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE