Radomsko, Łódzkie 20.4o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

Oświadczenie PGK ws. podwyżek

Miasto
Jacek Paszewski

PGK Radomsko, wydało oświadczenie w sprawie ostatnich podwyżek cen wody i ścieków.

Szanowni Mieszkańcy Radomska,

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że od 2018r.  w związku z wprowadzonymi przez ustawodawcę zmianami, ani Prezydent Miasta, ani Rada Miejska nie decydują, jak to było dotychczas, o wysokości opłat za wodę i ścieki. Jedynym sposobem na obniżenie cen jest dopłata z budżetu Miasta zastosowana właśnie w Radomsku, decyzją Prezydenta P. Jarosława Ferenca oraz Rady Miejskiej. Stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdzane są przez nowo powołany organ administracji państwowej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W wyniku tych zmian wszystkie zakłady wodociągowe w kraju zmuszone zostały do przygotowania nowych wniosków taryfowych z pełną analizą merytoryczno-kosztową w perspektywie 3 lat.

Spółka była zobowiązana we wniosku uwzględnić m.in. wzrost kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wynikający z budowy i eksploatacji sieci wod-kan., koszty amortyzacji, podatki, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz nowy składnik, jakim jest opłata stała za usługi wodne uiszczana do Wód Polskich.

Zarząd PGK Sp. z o.o. rozumie rozgoryczenie mieszkańców z powodu podwyżek cen, ale przypomina, iż w nowej taryfie musiały zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z budową i eksploatacją sieci wod-kan., a także wzrostem cen materiałów i usług (energia, paliwa) niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców i odprowadzania ścieków. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że PGK Sp. z o.o. w Radomsku nie zastosowało tzw. opłat abonamentowych, pobieranych w większości miast, zwiększających znacznie rzeczywistą cenę wody i ścieków.

Jednocześnie warto podkreślić, iż ostatnia podwyżka miała miejsce w sierpniu 2015 r.

Z wyrazami szacunku
Zarząd PGK Sp. z o.o.

komentarze