Oświadczenia majątkowe posłów z Radomska Anny Milczanowskiej i Krzysztofa Ciecióry

Oświadczenia majątkowe posłów z Radomska Anny Milczanowskiej i Krzysztofa Ciecióry Fot. FB poseł Anny Milczanowskiej

Sprawdzamy co znalazło się w oświadczeniach majątkowych posłów z Radomska Anny Milczanowskiej i Krzysztofa Ciecióry.

Na stronie Sejmu RP pojawiły się oświadczenia majątkowe wszystkich posłów. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania. Potem do 30 kwietnia każdego roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W oświadczeniu majątkowym złożonym w związku z początkiem kadencji Anna Milczanowska wskazała, że nie posiada środków zgromadzonych w walucie polskiej i obcej, nie posiada papierów wartościowych.

Anna Milczanowska posiada dom o powierzchni 137 m2 o wartości 450 000 zł plus działka o pow. 641 m2 o wartości 100 000 zł, tytuł prawny współwłasność rodzinna. Innych nieruchomości nie posiada. Nie uczestniczy w spółce cywilnej lub osobowej spółce cywilnej. Nie posiada także udziałów w spółce handlowej oraz akcji.

W kwestii prowadzenia działalności gospodarczej Anna Milczanowska wskazała, że nie dotyczy. Podobnie o tym, że nie zasiada w zarządzie spółek handlowych, radach nadzorczych i fundacjach.

Poseł podała, że uposażenie poselskie wyniosło 179 095,68 zł, dieta parlamentarna nieopodatkowana 36 000 zł, opodatkowana 9 679, 92 zł. Emerytura 41 871, 90 zł.

Milczanowska wymieniła, że ma zaciągnięty kredyt hipoteczny 26 771, 28 zł, pożyczkę gotówkową – pozostało do spłaty 148 277,44 zł, jeszcze jedną pożyczkę gotówkową – pozostało do spłaty 57 317,45 zł oraz limit odnawialny przyznany do 21 400 zł (niewykorzystany). Wszystkie zobowiązania w banku PKO BP. Oświadczenie podpisano 8 listopada.

Krzysztof Ciecióra w oświadczeniu majątkowym wpisał, że posiada środki zgromadzone w walucie polskiej w kwocie 30 000 zł. Nie posiada środków zgromadzonych w walucie obcej, nie posiada papierów wartościowych.

Wśród nieruchomości wymienił mieszkanie o powierzchni 75 m2 o wartości ok 300 000 zł – współwłasność małżeńska. Nie posiada gospodarstwa rolnego.

Poinformował, że dochody z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyniosły 110 000 zł a wynajem mieszkania przyniósł 15 000 zł zysku.

Poseł ma samochód marki Hyundai z 2014 roku (nie podano wartości). Krzysztof Ciecióra ma zaciągnięty kredyt hipoteczny w banku PEKAO SA – pozostało do spłaty 140 000 zł.

W pozostałych częściach oświadczenia majątkowego m.in. kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, zasiadania w zarządzie spółek handlowych, radach nadzorczych i fundacjach czy posiadania akcji poseł wpisał, że nie dotyczy. Oświadczenie datowane jest na 26 października.

Więcej o:
anna milczanowska krzysztof ciecióra poseł sejm
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE