Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Ostatnia sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego

Miasto
Jacek Paszewski

To była ostatnia już XLVIII sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego w piątej kadencji 2014 – 2018. W 15-punktowym porządku obrad znalazł się też czas na wręczenie medali zasłużonym byłym pracownikom jednostek podległych Powiatowi.

Medale wybite z okazji 20-lecia Powiatu Radomszczańskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymali: b. dyrektor SP ZOZ Pro Familia Iwona Wajand (w jej imieniu medal odebrała córka), , były dyrektor ZSP nr 1 Zdzisław Dróżdż, b. dyrektor DPS w Radziechowicach Wojciech Kasperkiewicz, b. dyrektor ZS Agrobiznesu w Strzałkowie Jan Mielczarek i b. dyrektor ZSE-E Jerzy Prokopowicz.

Radni przyjęli informacje: Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu dotyczące analizy oświadczeń majątkowych oraz informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Przegłosowano pięć uchwał, m.in.: w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu w 2019 roku. Podsumowano też pracę Komisji Stałych Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie obrad radni otrzymali pamiątkowe plakietki. Były gratulacje, pożegnania i wspólna fotografia.

Ostatnia sesja rady minionej kadencji stała się też okazją do przetestowania nowego, elektronicznego ,,systemu zarządzania obradami”, który – zgodne z przepisami – będzie musiał być używany podczas obrad Rady Powiatu w nowej kadencji.

info: Starostwo Powiatowe

komentarze