Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje projekt "Ikona"

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku realizuje projekt "Ikona to nie tylko niezwykły obraz", który ma na celu przybliżenie uczniom sztuki starocerkiewnej. Odbyła się... ››

Młodzież zwiedziła Muzeum Wsi BiałostockiejSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku realizuje projekt  "Ikona to nie tylko niezwykły obraz", który ma na celu przybliżenie uczniom sztuki starocerkiewnej. Odbyła się już część zajęć w szkole, a także wyjazd na Podlasie.

 

We wrześniu 9 uczniów SOSW w Radomsku uczestniczyło w I etapie projektu grantowego "Ikona to nie tylko niezwykły obraz". W tym czasie zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi sztuki starocerkiewnej. Etap ten był podbudową do wyjazdu na Podlasie.

 

Beneficjenci programu uczestniczyli w wyjeździe do Supraśla, gdzie zwiedzali Muzeum Ikon, przybliżając sobie sztukę starocerkiewną. Muzeum Ikon w Supraślu to oddział Muzeum Podlaskiego, utworzony jest na terenie prawosławnego monasteru w Supraślu, który ma ponad pięćsetletnią tradycję. W zbiorach Muzeum Podlaskiego jest ok. 1,2 tys. ikon.

 

Dzieci  mogły też zobaczyć mnicha piszącego ikony w swojej celi, przydrożną kapliczkę (w niej pierwszą ikonę w zbiorach białostockiego muzeum, podarowaną placówce przez osobę prywatną w 1966 roku), a nawet tzw. "święty kąt", czyli domowy ołtarzyk z ikoną, umieszczony w witrynie oryginalnego okna, pochodzącego z jednego ze starych domów na Podlasiu. Oddzielnie prezentowane są tam unikalne, XVI-wieczne supraskie freski, dzięki którym oglądający mogą zapoznać się z historią klasztoru w Supraślu.


Podczas  wyjazdu uczniowie zwiedzili też Synagogę w Tykocinie, w której zostali zapoznani z historią miasta, tradycjami mieszkańców niegdyś zamieszkujących w prawie 50% tą małą miejscowość. Wycieczka była okazją do zwiedzenia muzeum wsi białostockiej gdzie namacalnie zetknęli się z tradycją i kulturą Podlasia.


W październiku rozpocznie się 3 etap projektu, który będzie praktycznym tworzeniem oraz dokumentowaniem wiadomości i przeżyć podczas trwania spotkań ze sztuką starocerkiewną.

Więcej o:
sosw wycieczka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE