Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

OSP Krzywanice włączone do KSRG

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Uroczystym apelem w dniu 3 marca uczcili druhowie z OSP w Krzywanicach (gm. Lgota Wielka) włączenie ich jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

– Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku za waszą gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – mówiła Starosta Beata Pokora, która uczestniczyła w zorganizowanej w niedzielę uroczystości.

Podczas niedzielnego apelu dokument potwierdzający decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z rąk Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. brygadiera Marka Jankowskiego odebrał komendant OSP w Krzywanicach, Sławomir Puch.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Włączone do KSRG jednostki mają na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Straż z Krzywanic to 16. jednostka OSP z naszego powiatu zaliczona do tego systemu. – To nie tylko zaszczyt dla druhów z OSP Krzywanice, ale także wielka odpowiedzialność – zgodnie stwierdzili dowódcy zawodowej Straży Pożarnej, jak i przedstawiciele władz OSP.

W uroczystości oprócz dowództwa PSP, Policji i jednostek OSP z terenu Powiatu Radomszczańskiego uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Radomszczańskiego ze starostą Beatą Pokorą na czele, przedstawiciele władz Gminy Lgota Wielka – z wójtem Jerzym Kotlewskim oraz Gminy Kleszczów. Obecni byli także m. in. Urszula Półrola – radna powiatowa i przedstawicielka poseł Anny Milczanowskiej, Aneta Niedźwiecka - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Jerzy Kaczmarek – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze