OSP Jedlno Drugie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Jedlno Drugie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Fot. OSP KSRG Jedlno Drugie

28 kwietnia 2021 r. Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał decyzje o włączeniu z dniem 1 maja 2021 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, kolejnych 69 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 7 z województwa łódzkiego. Jest wśród nich jednostka z Jedlna Drugiego w gm. Ładzice.

- Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. To nasz wspólny sukces – mówią strażacy.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku. Zaczął funkcjonować w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Więcej o:
powiat radomszczański osp jednlo drugie krajowy system ratowniczo-gaśniczy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE