Ósmoklasisto #PoznajSwojąSzkołę: „Mechanik” w Radomsku

Ósmoklasisto #PoznajSwojąSzkołę: „Mechanik” w Radomsku

Zgodnie z zapowiedzią 11 maja, na facebokowym profilu radni Młodzieżowej Rady Miasta w Radomsku, rozpoczęli promocję szkół ponadpodstawowych w ramach akcji #PoznajSwojąSzkołę. Jako pierwszą, zaprezentowano ofertę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku.

„Mechanik” posiada w swojej ofercie kierunki w trzech typach szkół: liceum, technikum oraz w branżowej szkole I stopnia, kształci więc niezwykle wszechstronnie. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie w tej szkole coś dla siebie.

Klasa I TS – technik mechanik
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I TS – technik pojazdów samochodowych
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I TB – technik budownictwa
Przedmioty rozszerzone: chemia, matematyka
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I TG – technik geodeta
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język angielski
Matematyka
Fizyka

Klasa I LZ – rehabilitacyjno-zdrowotna
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Biologia

Klasa I LM – mundurowa
Przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, język angielski
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język angielski
Matematyka
Geografia

Klasa I ZS – mechanik pojazdów samochodowych
Języki nauczane w klasie: angielski lub niemiecki
 Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I ZE – elektromechanik pojazdów samochodowych
Języki nauczane w klasie: angielski lub niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I ZM – mechanik monter maszyn i urządzeń
Języki nauczane w klasie: angielski lub niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Klasa I ZO – operator obrabiarek skrawających
Języki nauczane w klasie: angielski lub niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język obcy
Matematyka
Fizyka

Szczegółowy opis oferty ZSP nr 1, śledź Mechanik na Facebooku oraz zobacz film promujący szkołę.

Info: MRM w Radomsku/Radomszczański Głos Młodzieży

Więcej o:
zsp nr 1 mechanik radomsko zsp nr 1 radomsko szkoła mechanik radomsko poznaj swoją szkołę
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE