Ósmoklasisto #PoznajSwojąSzkołę: I LO w Radomsku

Ósmoklasisto #PoznajSwojąSzkołę: I LO w Radomsku

W ramach akcji #PoznajSwojąSzkołę, Młodzieżowa Rada Miasta Radomska, przedstawia ofertę rekrutacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

Nowość!
Klasa I A – matematyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia/informatyka (do wyboru)
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Matematyka
Chemia
Informatyka

Klasa I B – humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki/francuski (do wyboru)
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia

Klasa I C – biologiczno-chemiczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia

Klasa I D – matematyczno-językowa
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki/rosyjski (do wyboru)
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Klasa I E – europejska
Przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, język angielski
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki/francuski (do wyboru)
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Matematyka
WOS
Geografia

Klasa I F – przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Języki nauczane w klasie: angielski i niemiecki/francuski (do wyboru)
Które przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia

Fanpejdż I LO na Facebooku, profil szkoły oraz film przygotowany przez uczniów i nauczycieli I Liceum w Radomsku.

info: Młodzieżowa Rada Miasta i Radomszczański Głos Młodzieży

 

Więcej o:
młodzieżowa rada miasta radomska obrady młodzieżowej rady radomska mrm radomsko poznaj swoją szkołę
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE