Osiemnastka - i co dalej z dzieckiem w pieczy zastępczej?

Osiemnastka - i co dalej z dzieckiem w pieczy zastępczej? Fot. screen

Monika Malcher - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku tłumaczy procedury związane z wejściem w dorosłość wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą rodziców zastępczych pozostać w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również po osiągnięciu pełnoletniości nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia i pod warunkiem, że się uczy. Proces usamodzielnienia formalnie zaczyna się co najmniej na 1 rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości.

- Na miesiąc przed osiemnastką taki plan sobie omawiamy wspólnie z opiekunem. Kiedy przychodzi dzień urodzin wychowanek ma prawo wyboru – może zostać w rodzinie zastępczej czy w placówce, bądź ją opuścić. Jeżeli zostaje, to zostaje za zgodą również rodzica zastępczego lub też dyrektora placówki. Jeżeli jest zgoda z dwóch stron, wychowanek zostaje. Na takich warunkach jak przed osiągnięciem pełnoletniości – mówi Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Więcej na ten temat w serwisie informacyjnym FLESZ Radomsko24.pl w piątek 15 października o godzinie 20:00.

Więcej o:
radomsko pcpr radomsko piecza zastępcza powiatowe centrum pomocy rodzinie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE