Organizacje pozarządowe na Święcie Miasta

Podczas Święta Miasta, w dniach 27 i 28 czerwca, kilkanaście organizacji pozarządowych wystawi swoje stoiska w specjalnie przygotowanych pawilonach wzdłuż ul. Armii Krajowej

Podczas Święta Miasta, w dniach 27 i 28 czerwca, kilkanaście organizacji pozarządowych wystawi swoje stoiska w specjalnie przygotowanych pawilonach wzdłuż ul. Armii Krajowej.


W trakcie dwóch dni zaprezentują się następujące organizacje:
- Klub Wzajemnej Pomocy Szansa
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego
- Centrum Integracji Młodzieży Radomsko
- Forum Samorządowo-Gospodarcze
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Fundacja "Promień Radości"
- Sekcja Rękodzieła Artystycznego działająca przy MDK
- Klub Abstynencki Można Inaczej
- Związek Harcerstwa Polskiego
- Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej"
- Miejski Teatr Źródło
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka"
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka".

Więcej o:
opp ngo organizacje pozarządowe święto miasta radomska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE