Opatrunki z biomateriałów i ekologiczne ubrania. Nowoczesność po łódzku

Opatrunki z biomateriałów i ekologiczne ubrania. Nowoczesność po łódzku

Medyczna, odzieżowa i włókiennicza - to branże z województwa łódzkiego, które najczęściej korzystają biznesowo z efektów prac badawczo-rozwojowych. Liderzy w tym zakresie działają nie tylko w Łodzi, ale też w Piotrkowie Trybunalskim czy Pabianicach - wylicza Grzegorz Kierner, ekspert Innovation Coach, mentor startupów i specjalista w obszarze B+R oraz finansowania takich działań.

Jak firmy w Łódzkiem radzą sobie z kryzysem ekonomicznym?

Mamy tu wiele przedsiębiorstw z branży włókienniczej czy odzieżowej, dla których nagle załamał się rynek wschodni. Przez wojnę na Ukrainie te firmy straciły większość swoich odbiorców i musiały znaleźć nowe rynki zbytu oraz klientów. Nie oszukujmy się, wschodni rynek dla wspomnianej branży był kluczowy. Proszę też zauważyć, że po upadku dużych przedsiębiorstw włókienniczych w regionie, teraz trzon branży stanowią małe i średnie firmy. Jest im o wiele trudniej reagować na kryzysy finansowe, pandemiczne czy polityczne niż wielkim koncernom.

Które branże w tym regionie mają największy potencjał, jeśli chodzi o R&D?

Przede wszystkim wspomniane włókiennicza i odzieżowa, ale też medyczna. Współpracowałem np. z ośrodkami, które zajmują się opieką nad seniorami, z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, a wśród nich była też typowa firma handlowa. Czyli pełen przekrój — od usług po produkcję. Każda organizacja miała inny potencjał, pojawiały się pomysły dotyczące produkcji odzieży z ekologicznych surowców czy opatrunków stworzonych z biomateriałów. Co ważne z perspektywy rozwoju regionu, to że wspomniane firmy nie pochodzą jedynie z Łodzi, ale również z mniejszych miejscowości, takich jak Piotrków Trybunalski, Pątnów, Białczów, Łask czy Pabianice. Odpowiednio wprowadzone nowoczesne rozwiązania oznaczają powstawanie nowych miejsc pracy oraz możliwość zdobywania przez pracowników specjalistycznych umiejętności. Dalej, region w szerszej perspektywie przyciąga inwestorów, zyskując w ten sposób nowych podatników. Jak widać, potencjał w Łódzkiem jest duży, a profesjonalny mentoring oraz wsparcie ekspertów i naukowców są w stanie go uwalniać.

A na jakie korzyści może liczyć w tych warunkach konkretna firma?

Warto zwrócić uwagę szczególnie na Innovation Coach, który jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Największą wartością jest to, że dostaje wsparcie coacha, który patrząc nieco z boku na sytuację w przedsiębiorstwie, jest w stanie wskazać ścieżki rozwoju. Same firmy mogą nie być w stanie poradzić sobie z tym. W ramach współpracy przedsiębiorstwo otrzyma w raporcie informacje o technologiach, które może wdrożyć u siebie. Uzyska też kontakty do instytutów badawczych i uczelni, które oferują dane rozwiązania. Na koniec organizacja pozna możliwości finansowania wdrożeń. Całe wsparcie jest bezpłatne.

Jak wygląda w praktyce pana współpraca z przedsiębiorstwem, które dostaje wsparcie w ramach projektu Innovation Coach?

Zazwyczaj robimy dwa spotkania, aczkolwiek może być ich więcej, jeśli pomysł na biznes będzie tego wymagał. Podczas pierwszej rozmowy przeprowadzam analizę firmy pod kątem tego, czym się zajmuje, jak wygląda cały proces produkcyjny czy usługowy. Sprawdzam też, jak przedsiębiorca radzi sobie z pozyskiwaniem klientów, gdzie sprzedaje produkty, w jakim miejscu na rynku jest aktualnie.

To rodzaj małego audytu?

Tak. W ten sposób poznaję firmę od środka, zauważam jej atuty, ale i problemy, z jakimi się boryka. Następnie staram się ocenić potencjał rozwojowy firmy. W tym celu przeglądam bazy polskich uczelni i instytutów badawczych pod kątem unowocześnień, które można wykorzystać u danego przedsiębiorcy. Sprawdzam, jakie rozwiązania ulepszyłyby stosowany dotychczas proces produkcyjny czy oferowane usługi. Szukam technologii i modeli, które umożliwią wprowadzenie nowych produktów na rynek, nowych usług, ale też pomogą skierować ofertę do nowej, większej grupy klientów. Ponadto szukam źródeł finansowania tych projektów, zarówno w krajowych funduszach, jak i unijnych.

Co dalej?

Na drugim spotkaniu prezentuję informacje, jakie znalazłem o firmie, a także możliwości, które powinien wykorzystać przedsiębiorca. Omawiane są pomysły przedsiębiorstwa w kontekście potencjału rynkowego oraz możliwości wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. Wstępnie informuję przedsiębiorcę o sposobach sfinansowania projektu, następnie realizator projekt, czyli Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN nadzoruje przygotowanie pisemnych rekomendacji. Jest to formaraport, który jest weryfikowany i przekazywany przedsiębiorcy.

Co jest w raporcie?

Przede wszystkim konkluzja, czy firma nadaje się już do kolejnego etapu — rozpoczęcia prac nad wdrożeniem nowej technologii biznesowej. Jeśli tak, wtedy przechodzimy do następnego kroku, związanego z doradztwem, przygotowaniem wniosku do konkretnego programu i stworzeniem budżetu. To moment, kiedy firma musi podjąć ostateczną decyzję i spotkać się z instytutami bądź uczelniami, które zostały wskazane w raporcie oraz wybrać który produkt chce wdrożyć. Część przedsiębiorstw już po pierwszym etapie będzie gotowa do współpracy, ale czasem zdarza się, że potrzebują więcej czasu.

Jak firmy odnajdują się w takim modelu współpracy?

Z częścią z nich mam kontakt do tej pory. Znam te firmy, ponieważ, dotknąłem ich problemów, szczególnie związanych z pandemią COVID-19 czy zamknięciem rynku wschodniego. Wszystkie organizacje, po tym, jak otrzymały propozycje rozwojowe, były bardzo zadowolone, ponieważ same nie zebrałyby informacji, które dostały ode mnie. Proszę zauważyć, że oferta instytutów czy uczelni jest rozproszona. Coach nie dostarcza tylko oferty z najbliższej uczelni czy instytutu, ale z całej Polski. Dzięki Innovation Coach jesteśmy w stanie wskazać przedsiębiorcom w jednym raporcie wszystkie oferty dostępne dla konkretnej branży.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE