ONR oświadcza

ONR oświadcza

Do naszej redakcji trafiło oświadczenie ONR Radomsko. Poniżej publikujemy treść.

O Ś W I A D C Z E N I E
Obozu Narodowo-Radykalnego Oddział Radomsko

W związku z debatą zapoczątkowaną w Radomsku 19 listopada bieżącego roku poprzez zorganizowanie zgromadzenia publicznego przez ONR Oddział Radomsko na temat problemów wynikających z masowej imigracji ludności ukraińskiej, pragniemy oświadczyć co następuje:

Masowa imigracja ludności ukraińskiej do Polski jest problemem, który jest coraz bardziej dostrzegany przez Polaków. Świadczy o tym duże zainteresowanie ww. zgromadzeniem a także bardzo liczne głosy zwykłych mieszkańców Radomska, którzy zwracają się do nas z wyrazami poparcia, za które serdecznie dziękujemy. Pragniemy zapewnić, że planujemy podejmowanie kolejnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na problem imigracji ludności ukraińskiej. Dlatego też dziękujemy za zaproszenie od Przewodniczącego Rady Miejskiej - pana Łukasza Więcka do wzięcia udziału w debacie na temat zatrudnienia obywateli innych krajów na lokalnym rynku pracy, która ma się odbyć  4 grudnia b.r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku i deklarujemy udział w tym spotkaniu.  Liczymy również, że Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Łukasz Więcek, jak i inne zaproszone przez nas osoby, będą uczestniczyć w kolejnej debacie, która będzie zorganizowana w najbliższym czasie m.in. przez Obóz Narodowo-Radykalny w Radomsku. 

W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele komentarzy, które w sposób obraźliwy i pozbawiony merytorycznej argumentacji oraz z wykorzystaniem określeń powszechnie uznawanych za obelżywe odnosiły się do przedstawicieli ONR Oddział Radomsko. Wszystkie te komentarze są analizowane przez prawników. Po ich analizie, rozważymy ewentualne podjęcie stosownych kroków prawnych, niezależnie od tego, czy obraźliwe stwierdzenia były wypowiadane przez osoby sprawujące mandaty radnych miejskich czy też inne funkcje publiczne. Najbardziej rażącym przykładem pomówienia jest wypowiedź zarzucająca działaczom ONR Oddział Radomsko rzekome cyt.: „podpalenie budki pod ambasadą rosyjską”. Chodzi o wydarzenia z 11 listopada 2013 r. Tamtego dnia, podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, istotnie spłonęła budka wartownicza przed budynkiem ambasady Federacji Rosyjskiej. O dokonanie tego czynu został oskarżony jeden z działaczy ONR Oddział Radomsko. W wyniku postępowania sądowego, oskarżony został uniewinniony od wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowania za bezpodstawne zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wszystkie te wydarzenia były szeroko relacjonowane w środkach masowego przekazu. Wobec powyższego, osoba wypowiadająca te słowa w przestrzeni publicznej bez wątpienia działała z zamiarem zniesławienia działaczy ONR Oddział Radomsko, wypełniając tym czynem znamiona przestępstwa z art. 212 k.k., co będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych względem tej osoby na gruncie postępowania karnego.

Adrian Żarnecki
Koordynator Obozu Narodowo-Radykalnego
Oddział Radomsko

Więcej o:
debata ukraińcy onr
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE