Okresowe kontrole źródeł ogrzewania

Okresowe kontrole źródeł ogrzewania Fot. pixabay.com

Włodarze gmin i miast przypominają o obowiązku, który ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, co najmniej raz w roku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, okresowej kontroli źródeł ogrzewania.

Zgodnie z zapisami prawnymi właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do poddawania przeglądowi kominiarskiemu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku, w celu sprawdzania ich stanu technicznego. Taka okresowa kontrola przewodów kominowych, zgodnie z art. 62 ust. 6 cyt. ustawy, może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.

Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn.zm.).

Zgodnie z nim, w okresach użytkowania paleniska, należy czyścić zarówno przewody dymowe jak i spalinowe.

W przypadku obiektów zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych czyszczenia należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu.

Co trzy miesiące, należy to robić w pozostałych obiektach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, a co najmniej raz na sześć miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe w obiektach opalanych paliwem płynnym lub gazowym.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, a w domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, może pozbawić się szansy na otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.

 

Więcej o:
Okresowe kontrole źródeł ogrzewania
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE