Ogromne emocje na początku sesji Rady Miejskiej w Radomsku

Fot. Klaudia Gajda

W piątek, 23 lutego w Urzędzie Miasta w Radomsku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Punktów do rozpatrzenia jest sporo. Do listy radni klubu Koalicji Obywatelskiej chcieli dopisać jeszcze jeden: przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia postulatów mieszkańców, chodzi o obniżenie stawek za ciepło i ciepłą wodę. Większości nie zyskali i punktu nie wprowadzono, mieszkańcy, którzy przybyli nie sesję by dyskutować w tej sprawie nie ukrywali oburzenia.

Radni z klubu Koalicji Obywatelskiej zaproponowali by włączyć do planu piątkowej sesji uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego żądania mieszkańców obniżenia stawek za ciepło oraz ciepłą wodę dostarczane przez PGK Sp. z o.o. w Radomsku.

Treść proponowanej uchwały:

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje: §1. Rada Miejska w Radomsku przyjmuje stanowisko, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały, popierające żądania mieszkańców Miasta Radomska dotyczące:
1) obniżenia cen za dostarczane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ciepło oraz ciepłą wodę.
2) restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku, w celu redukcji kosztów jej funkcjonowania.
3) zaprzestania nepotyzmu przy zatrudnianiu pracowników spółki.
4) wprowadzenia dopłat do kosztów ogrzewania oraz ciepłej wody. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały:

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie poparcia postulatów mieszkańców obniżenia stawek za ciepło oraz ciepłą wodę dostarczane przez PGK Sp. z. 0.0. w Radomsku Obowiązujące obecnie ceny ciepła oraz ciepłej wody nie mają uzasadnienia rynkowego. Stanowią one wyjątkowo poważne obciążenie budżetów domowych odbiorców indywidualnych. Ceny węgla dostępnego na rynku znajdują się obecnie na poziomie zbliżonym do tego sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, a ceny wyprodukowanego przy jego pomocy ciepła i ciepłej wody nadal znajdują się na poziomie znacznie wyższym, chociaż to sytuacja wojenna była uzasadnieniem podwyżek cen węgla i w konsekwencji cen ciepła. Zarządzająca miejską ciepłownią spółka PGK pokrywa opłatami, za dostarczone ciepło, koszty swojego funkcjonowania, zbyt mocno rozbudowanej administracji oraz konsekwencje nieefektywnego zarządzania. Spółka jest obecnie miejscem zatrudniania politycznych popleczników Prezydenta Miasta, a przynależność polityczna jest kryterium doboru kadr, co przekłada się na jej wadliwe zarządzanie. Sytuacja, w której koszt „miejskiego" ciepła jest znacznie wyższy niż koszt ciepła pozyskanego z innych źródeł, zwłaszcza gazu czy energii elektrycznej jest niezrozumiała i niedopuszczalna. Sposobem na zamortyzowanie drastycznych cen i pomoc mieszkańcom mogą być realizowane przez Miasto Radomsko dopłaty do kosztów ogrzewania i ciepłej wody. Rada Miejska stoi na stanowisku, że Prezydent Miasta powinien w trybie pilnym wygospodarować środki na stworzenie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które przez wzrost kosztów ogrzewania tracą płynność finansową.

Większości radni jednak nie uzyskali. Mieszkańcy, którzy przyszli na sesję nie mogli liczyć na dyskusję na sali obrad, zbulwersowani wyszli na korytarz, za nimi radni z KO i prezydent Jarosław Ferenc.

- Jesteśmy zbulwersowani, ponieważ od dwóch tygodni, kiedy był protest mieszkańców prezydent nie zareagował w żaden sposób. Prowadzi kampanię wyborczą w trakcie godzin pracy, używa kanałów oficjalnych do robienia sobie zdjęcia z kotem… na różnych imprezach. Natomiast w ogóle nie zajął się tematem tak ważnym, o którym mieszkańcy mówili, sygnalizowali w formie protestu. Dzisiaj przygotowaliśmy projekt uchwały – stanowiska, które mówi o tym, że trzeba obniżyć ceny, doprowadzić do zmiany w spółce, która tak duże ceny generuje. Trzeba też przeanalizować możliwość wprowadzenia dopłat do ciepła dla osób, które sobie nie radzą z tymi opłatami, bo 3000 zł opłaty za jeden miesiąc dla gospodarstwa domowego, to jest nie do udźwignięcia dla wielu osób. Takie dopłaty wprowadził między innymi Kraków, jest jeszcze wiele innych miast, które pomagają swoim mieszkańcom. A my po prostu odrzuciliśmy w ogóle możliwość dyskusji, koalicja pana prezydenta i PiS nie zagłosowała za tym żebyśmy tym tematem się zajęli. Jestem zbulwersowany, oburzony. Nie rozumiem tego, że można było tak się zachować w takiej trudnej sytuacji dla tych ludzi – mówił Łukasz Więcek, radny Rady Miejskiej w Radomsku, KO.

- Jeśli mówimy o sytuacji, to ja jestem otwarty na rozmowy. Jak najbardziej chciałem dzisiaj rozmawiać, to oczywiście radni Platformy Obywatelskiej zrobili tutaj show polityczny wrzucając uchwałę na chwilę przed sesją, gdzie w tej uchwale jest wiele nieprawdziwych zarzutów. Dlatego zaprosiłem mieszkańców aby tutaj w urzędzie można było podyskutować na spokojnie, tylko i wyłącznie na ten problem. Uzgodniłem z mieszkańcami, że spotkamy się w środę o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta, będą wtedy nie tylko radni, którzy zarzucają jakieś nieprawdziwe informacje, ale będzie przede wszystkim prezes, będą kierownicy zakładu ciepłowniczego i będą mogli wyjaśnić wszelkie możliwości – komentuje Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

-----

Prezydent Jarosław Ferenc zaprosił mieszkańców korzystających z miejskiego ciepła na spotkanie, które odbędzie się w środę 28 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska. Podczas spotkania obecny będzie również prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zbigniew Rybczyński oraz pracownicy ciepłowni, którzy odpowiedzą na pytania mieszkańców.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
radomsko sesja rady miasta radomsko mieszkańcy podwyżka ogrzewanie pgk radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE