Radomsko, Łódzkie -2o Niedziela, 16 Grudnia 2018
ważne informacje
Autopromocja reklama

Odsłonięcie tablicy Stanisława Niemca

Miasto
Beata Januszewska

9 listopada na ulicy Bugaj w Radomsku miały miejsce uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać Stanisława Niemca – żołnierza Legionów Polskich, społecznika i nauczyciela.

Uroczystego odsłonięcia tablicy wraz z prezydentem Jarosławem Ferencem dokonała prezes Zofia Gzik z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku. Tablica umiejscowiona jest na budynku, gdzie działało dawne gimnazjum na ulicy Bugaj 4.

- Jest to osoba bardzo zasłużona dla miasta Radomska. Twórca gimnazjum swojego imienia. Cieszę się, że dzisiaj na budynku, gdzie to gimnazjum się znajdowało możemy odsłonić tablicę. O zabranie głosu proszę panią Zofię Gzik, która jest promotorem tych działań. Cały czas myśli o naszej radomszczańskiej historii, o naszych osobach, które powinniśmy uszanować i pamiętać
- mówił Jarosław Ferenc.

O twórcy i kierowniku pierwszego w Radomsku Gimnazjum Męskiego, które swoją działalność rozpoczęło 20 października 1915 roku, opowiadała Zofia Gzik. Krótkiego wykładu słuchali uczniowie radomszczańskiej szkoły podstawowej nr 4.

- Tak się składało w historii naszego miasta, że bardzo duże zasługi dla miasta robili i tworzyli ludzie spoza tego miasta. To znaczy Stanisław Niemiec, Feliks Fabiani, Marcin Ziółkowski – założyciel pierwszego szpitala też nie był radomszczaninem, był Wielkopolaninem. I dlatego powinniśmy ich uszanować. Dzisiejszy dzień jest niezwykłym dniem, ponieważ wyciągnęliśmy z mroku niepamięci człowieka, który bardzo dużo zrobił dla Radomska. Wprawdzie przyjechał do Radomska żeby werbować do legionów, ale posiadał wykształcenie wyższe pedagogiczne i w owych czasach okazuje się, że umiano wyłuskać takich ludzi potrzebnych społecznie. Bardziej był potrzebny jako pedagog, niż jako werbujący do legionów. Już w czasie przyjazdu w 1915 roku doszło do założenia gimnazjum, początkowo były to dwie klasy na Bugaju. Później się rozrastały te klasy, a potem był taki budynek, jak widzimy za nami. Co roku przedłużano naukę o kolejny rok, aż doszło do uzyskiwania matur. Maturzystą gimnazjum Niemca był Stanisław Sankowski. Źle się stało, że w 1933 roku rozwiązano to gimnazjum, bo chciano koedukacyjne, na które Niemiec się nie godził. I został przeniesiony do Lublińca. Wrócił w czasie wybuchu wojny i współpracował z ruchem oporu, pisząc artykuły, pomagając partyzantom. Prowadził 40ha gospodarstwo w Sanikach. Niestety nie dane mu było dożyć wolności, zmarł w 1944 roku. Jest pochowany na Starym Cmentarzu w Radomsku - mówiła Zofia Gzik.

W Radomsku nieopodal ulicy Bugaj znajduje się również skwer, który nosi imię Stanisława Niemca.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Radomsko zajmuje się prowadzeniem kwest oraz odnawia zabytki na terenie miasta. Towarzystwo wydaje również publikacje o lokalnej historii.

komentarze