Odkryj Swój Skarb

Odkryj Swój Skarb Fot. Organizator

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Odkryj Swój Skarb” - organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych działań edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej, realizowanych na obszarze miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:
– niematerialnym dziedzictwem kultury,
– niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
– materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka,
– dziedzictwem przyrodniczym,
– edukacją w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Zgłaszane projekty mogą mieć różnorodną formę, jednak szczególnie istotny jest w nich nacisk na aspekt edukacyjny i włączający.
Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrodę dla zwycięzców w formie uczestnictwa w warsztatach i webinarach.

Nagrody pieniężne w maksymalnej wysokości 2.000 zł przewidziano jedynie w przypadku, kiedy obostrzenia pandemiczne uniemożliwią zorganizowanie spotkania warsztatowego. Łączna pula ewentualnych nagród pieniężnych wynosi maksymalnie 20.000 złotych.

Wyłączone z konkursu są inicjatywy:
– z dziedziny sportu, uroczystości państwowe, samorządowe i religijne, apele/akademie szkolne;
– edukacyjno-kulturalne, które otrzymały nagrody finansowe w jakichkolwiek konkursach,
– zgłoszone do konkursu Odkryj Swój Skarb w l. 2019-20,
– zakwalifikowane wcześniej do organizowanej przez NCK Ogólnopolskiej Giełdy Projektów,
– finansowane z programów NCK,
– finansowane z programów MKDNiS dla których instytucją zarządzającą jest NCK oraz współorganizowanych przez NCK.

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2021

Więcej o:
konkurs odkryj swój skarb konkurs granty granty narodowe centrum kultury
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE