Od czego zależy wysokość składki na ubezpieczenie na życie?

Od czego zależy wysokość składki na ubezpieczenie na życie?

Czynnikiem, który niejednokrotnie powstrzymuje nas przed skorzystaniem z oferty ubezpieczeń na życie, jest ich koszt. Tak naprawdę jednak nie wiemy, ile będzie wynosiła składka i od czego zależy jej wysokość. Zobacz, jakie czynniki wpływają na cenę ubezpieczenia na życie.

Przed czym chroni ubezpieczenie na życie

Przez pojęcie ubezpieczenia na życie można rozumieć całą grupę ubezpieczeń osobowych, które dotyczą osoby lub osób. W najprostszej postaci taka polisa chroni bliskich ubezpieczonego, ponieważ zabezpiecza ich finansowo na wypadek jego śmierci. Jeśli w okresie trwania ochrony, jaką gwarantuje klientowi ubezpieczenie na życie, ten umrze, to pieniądze z polisy zostaną wypłacone wskazanym przez niego osobom uposażonym lub spadkobiercom.

Jednak nie tylko taki zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczymy naszym klientom w ramach ubezpieczeń na życie. Może ono zapewniać wypłatę świadczenia w sytuacji, kiedy zdarzy się:

• wypadek,
• ciężkie zachorowanie,
• pobyt w szpitalu,
• urodzenie się dziecka itp.

W podstawowym pakiecie ubezpieczenia na życie w UNIQA otrzymujesz ochronę, która obejmuje ryzyko zgonu naturalnego, ale już w większym pakiecie wypłacimy dodatkowe świadczenie, jeśli dojdzie do:

• zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego czy w wyniku innego nieszczęśliwego wypadku,
• urazu ciała,
• poważnego zachorowania,
• trwałego inwalidztwa,
• hospitalizacji,
• operacji chirurgicznej,
• narodzin dziecka.

Możesz więc dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb, a zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci jest tylko jedną z możliwości w tym przypadku. Od wspomnianego zakresu ochrony zależy m.in. wysokość składki. Co jeszcze na nią wpływa?

Od czego jest uzależniona wysokość składki na ubezpieczenie na życie?

Każde rozszerzenie zwiększające ochronę ze strony UNIQA daje Ci większą pewność tego, że w trudnych sytuacjach nie pozostaniesz bez środków do życia czy podjęcia leczenia i rehabilitacji. Zwróć jednak uwagę, zanim podpiszesz umowę, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w polisie. Są wyszczególnione w dokumencie OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. One również wpływają na wysokość składki. Prócz tego ważne są:

• Suma ubezpieczenia – to ustalona w umowie kwota, na podstawie której towarzystwo wyliczy kwotę do wypłaty wypłaci uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jemu samemu, o ile dojdzie u niego do innego zdarzenia. Najczęściej suma ubezpieczenia to właśnie wartość wypłaty, choć nie zawsze.
• Zakres ochrony – czy ma być to tylko podstawowa polisa na życie obejmująca wyłącznie śmierć, czy chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na inne zdarzenia.
• Czy jest to polisa indywidualna, czy grupowa?
• Wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej oraz inne kryteria dotyczące jej osoby.

Wysokość składki zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu, wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia czy zakresu ochrony. Suma ubezpieczeniowa powinna być tak dobrana, by zapewnić środki niezbędne do życia dla najbliższych na wypadek Twojej śmierci na jak najdłuższy okres. Im wyższa będzie taka suma gwarantowana, tym lepiej jesteś w stanie zabezpieczyć swoją rodzinę, jeśli Ciebie zabraknie. Licz się jednak z tym, że wzrost sumy powoduje jednoczesne podwyższenie składki.

Ponadto osoby młode, w wieku 30-40 lat, zdrowe, które nie są obciążone żadnymi chorobami, najpewniej będą miały niższą składkę na ubezpieczenie na życie w porównaniu do seniorów, którzy z racji wieku mogą mieć już pewne choroby przewlekłe.

Każda polisa jest jednak konstruowana w UNIQA w indywidualny sposób i to dla Ciebie zostanie wyliczona składka na ubezpieczenie na życie, biorąc pod uwagę Twoje oczekiwania.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE