Od 15 grudnia jednolita i czytelna informacja na dworcach i peronach w całej Polsce

Od 15 grudnia tego roku każdy pociąg będzie miał jednolitą i czytelną zapowiedź na wyposażonych w nagłośnienie stacjach, przystankach i dworcach kolejowych w całej Polsce.

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przejmuje zarządzanie informacją pasażerską na sieci kolejowej. Od 15 grudnia tego roku każdy pociąg będzie miał jednolitą i czytelną zapowiedź na wyposażonych w nagłośnienie stacjach, przystankach i dworcach kolejowych w całej Polsce. Informacje na wyświetlaczach będą prezentowane według tego samego standardu.
Remontowany peron w Radomsku
Na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK jest ok. 2,5 tys. czynnych stacji i przystanków, z których ponad 1,2 tys. wyposażonych jest w urządzenia do wygłaszania zapowiedzi głosowych, a na 60 są zamontowane urządzenia do wyświetlania dynamicznej informacji pasażerskiej. W niedzielę (15 grudnia br.) zarządca infrastruktury przejmie kontrolę nad wygłaszaniem komunikatów w 80 lokalizacjach, w których dotychczas tę usługę świadczyli przewoźnicy. Po przejęciu przez PLK obowiązku wygłaszania komunikatów dla pasażerów na dworcach i peronach, za cały system informacji będzie odpowiadał jeden podmiot. Takie same standardy informowania obowiązują także na trzech warszawskich dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i Warszawa Wileńska, gdzie ze względu na uwarunkowania techniczne informacją pasażerską zarządzać jeszcze będzie PKP S.A.

Jednolita i czytelna informacja

Wraz z przejęciem przez Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialności za informację pasażerską wprowadzony został jednolity standard zapowiedzi, uzgodniony z przewoźnikami i uwzględniający normy Unii Europejskiej. Dzięki temu podróżni otrzymają jednolite i czytelne informacje na temat odjeżdżających pociągów. Kontynuowany będzie również proces ujednolicania oznakowania na dworcach i peronach (jednakowe tablice z oznaczeniami m.in. numerów peronów, nazw przystanków oraz stacji kolejowych).

Komunikaty pod kontrolą

Gwarancją jakości informacji przekazywanych pasażerom na dworcach i peronach będzie system weryfikacji SLA (Service Level Agreement), który określa m.in. kary umowne dla operatorów za niewłaściwe wygłaszanie komunikatów. Ich poprawność będzie na bieżąco kontrolowana przez ok. 100 pracowników Polskich Linii Kolejowych w całej Polsce. Dodatkowo w ramach przygotowań do przejęcia odpowiedzialności za informację pasażerską wszyscy pracownicy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi przeszli weryfikację oraz odpowiednie szkolenia. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu znajomości rozkładu jazdy i praktycznych umiejętności wygłaszania komunikatów oraz obsługi urządzeń do prezentacji informacji wizualnej.

Informacja na bieżąco

Od roku PLK odpowiada już za plakatową informację o ruchu pociągów. Odpowiednie plakaty z rozkładem jazdy wywieszane są na wszystkich stacjach i dworcach. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania i wydrukowania ze strony internetowej www.rozklad.plk-sa.pl plakatu z rozkładem jazdy dla każdej stacji i przystanku w Polsce. Wszelkie zmiany i korekty rozkładu są publikowane przez PLK na 21 dni przed ich wprowadzeniem.

Więcej o:
pkp remont dworzec radomsko perony rewitalizacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE