Ocena stanu sanitarnego powiatu radomszczańskiego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna opublikowała raport dotyczący przestrzegania norm sanitarnych na terenie naszego powiatu. Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. zachorowań na choroby... ››

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna opublikowała raport dotyczący przestrzegania norm sanitarnych na terenie naszego powiatu. Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. zachorowań na choroby zakaźne, jakości wody do spożycia i do kąpieli oraz działalności w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Bez większych epidemii

 

W naszym powiecie generalnie nie zarejestrowano większych epidemii w roku 2010. Było tylko jedno zachorowanie na przereklamowaną grypę A/H1N1, które jednak nie było bezpośrednią przyczyną zgonu. Również jedna osoba zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby B będące również głośnym tematem w mediach.

 

Warto wspomnieć o tym, że porównaniu do roku 2009 zmniejszyła się zapadalność na grypę sezonową, co spowodowało oczywiście spadek liczby szczepień. Również obniżeniu uległa liczba osób pokąsanych przez zwierzęta. Chociaż tutaj można mieć pewne zastrzeżenia. Część ukąszeń mogła być po prostu nie zgłaszana przez lekarzy.

 

Gruźlica wciąż groźna

 

Wydaje się, więc że nasz powiat jest miejscem niemalże wolnym od chorób. Nic bardziej mylnego. Spore żniwa zbiera gruźlica. Zajmujemy drugie miejsce w województwie łódzkim pod względem ilości zachorowań. To oczywiście nie powód do dumy. Ta smutna statystyka wynika raczej z mentalności mieszkańców. Idą do lekarza wtedy, kiedy już nie można danej choroby łatwo wyleczyć.

 

Do gabinetów lekarskich możemy chodzić bez obaw. Czysto i zgodnie z przepisalmi

 

O wiele lepiej sprawa wygląda wśród placówek medycznych. Większość z nich stanowią prywatne gabinety stomatologiczne. Generalnie pracownicy trzymają się ścisłych procedur dezynfekcji, obiekty są wolne od insektów, a sterylizacja jest skuteczna. Gwarantuje to wysoki stopnia bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów naruszających ciągłość tkanek.

 

Branża spożywcza z niewielkimi mankamentami

 

Jeśli chodzi o zakłady branży spożywczej, ich stan sanitarny powoli, ale systematycznie poprawia się. Również jakość produktów zmienia się na lepsze. Najwięcej problemów występuje w zakładach obrotu żywnością. Wynika to z ich różnorodności (od dużych marketów po punkty handlu obwoźnego) oraz kwalifikacji osób w nich zatrudnionych. Często pracownicy tych zakładów nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Stopniowo jednak mentalność tych osób zmienia się na lepsze, co zagwarantuje lepszą jakość usług oferowanych w tych miejscach.

 

Zdrowa woda do picia  i brak miejsc bezpiecznych do kąpieli

 

Na szczęście jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu w skutek podejmowanych w latach 2008 - 2010 działań naprawczych ulega systematycznej poprawie. Zmniejsza się liczba osób korzystających z wody o niewłaściwej jakości, niezgodnej z wymaganiami. Jest ich tylko 4,8 tys. co na tle 121 tysięcy mieszkańców wygląda na bardzo małą liczbę.

 

Niestety na terenie naszego powiatu brak jest bezpiecznych miejsc do kąpieli. Jakość wody w nich ulega wahaniom, przez co okresowo nie można z nich korzystać. Istnieje, więc ciągłe ryzyko zakażenia.

 

Głębokie średniowiecze. Publicznych toalet jak na lekarstwo

 

Warto wspomnieć o tym, że na terenie miasta Radomsko jest tylko jedna toaleta publiczna. Ten fakt woła wręcz o pomstę do nieba. Władze samorządowe nie potrafią zadbać o proste potrzeby fizjologiczne własnych mieszkańców. W takim wypadku przechodnie zmuszeni są do korzystania z umiejscowionych wewnątrz budynków łazienek. Częstokroć wypróżniają się też w miejscach pozbawionych wszelkich norm sanitarnych. To średniowiecze.

 

Mało sal gimnastycznych z prawdziwego zdarzenia

 

Również na naganę zasługują władze szkół, tudzież gmin w których te placówki są umiejscowione, gdzie nie ma warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Nie można tutaj mówić tylko o braku pieniędzy na tak ważny cel jak sala gimnastyczna. Nieudolni urzędnicy mogą być o wiele większą przeszkodą niż brak środków finansowych.

 

Pozytywne kontrole zakładów pracy

 

W przeciwieństwie do szkół, warunki zakładach pracy systematycznie ulegają poprawie. Regulowany jest poziom hałasu i innych zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla zdrowia pracowników. Niestety pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu radomszczańskiego w wielu przypadkach nie przechowują dokumentacji związanej z zatrudnieniem i warunkami pracy pracowników, co utrudnia kontrolę.

 

Podsumowując w roku 2010 stan sanitarny powiatu radomszczańskiego uległ poprawie. Zmniejszyła się liczba zachorowań na choroby zakaźne, uległa poprawie również jakość produktów spożywczych i wody pitnej. Oczywiście nie obyło się bez uchybień. Zajmujemy drugie miejsce w województwie łódzkim pod względem ilości zachorowań na gruźlicę. Posiadamy jedynie jedną toaletę publiczną na całe miasto i niestety nie wszystkie szkoły mają odpowiednią salę gimnastyczną. Patrząc z drugiej strony na tempo zmian, można śmiało stwierdzić, że za rok będzie lepiej.

 

Cały raport  można przeczytać na stronie: www.psse.radomsko.pl

Więcej o:
pis państwowa inspekcja sanitarna powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE