Obwodnice Radomska. Zobacz jak będą przebiegać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała wstępne warianty obwodnic Radomska. Poniżej możecie zobaczyć wszystkie projekty.Jak informuje GDDKiA, podstawowym celem planowanej... ››

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  przygotowała wstępne warianty obwodnic Radomska.   Poniżej możecie zobaczyć wszystkie projekty.Jak informuje GDDKiA, podstawowym celem planowanej inwestycji jest podniesienie poziomu swobody ruchu na istniejących i projektowanych odcinkach dróg krajowych (91 i 42) oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców domów zlokalizowanych w korytarzu istniejących dróg, poprzez zmniejszenie wypadkowości i redukcję hałasu dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na obwodnice.

 

Obwodnice dróg  DK42 i DK91


W opracowaniu zostały zaprojektowane i przeanalizowane dwa warianty obwodnicy  Radomska w ciągu dk91 i dwa warianty w ciągu dk42.

Oba warianty zachodnie rozpoczynają się na skrzyżowaniu z dk42 i są przedłużeniem odcinka obwodnicy zaprojektowanej przez firmę „Ekkom” z Krakowa. Łączą one ulicę Brzeźnicką z ulicą Krakowską. Wszystkie warianty obwodnicy Radomska kolidują w większym lub mniejszym stopniu z zabudową mieszkaniową. Warianty zachodnie przecinają tory kolejowe, na początkowym odcinku ich przebieg nieznacznie się różni, natomiast w dalszym swym przebiegu różnice są znaczne. Wariant C (zaznaczony na mapie kolorem fioletowym) nie jest brany pod uwagę przez władze lokalne ze względu na największą kolizyjność po zachodniej stronie z zabudową mieszkaniową. Wariant A (oznaczony kolorem niebieskim) bardziej ingeruje w środowisko i jest najdłuższym z wariantów zachodnich, jednak najmniej kolizyjny z zabudową mieszkalną. Po konsultacjach społecznych i wprowadzeniu niewielkich korekt wariant ten uzyskał akceptację władz lokalnych.

 

Warianty obwodnicy DK91

kliknij aby powiększyć zdjęcie

Jako powiązanie zachodnich wariantów obwodnicy z dk42 zaprojektowano dwa warianty obwodnicy Radomska w ciągu dk 42. Wariant I (oznaczony kolorem żółtym) jest zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska. Przebiega on jednak w pobliżu większej ilości budynków niż wariant G, (oznaczony kolorem zielonym) szczególnie na odcinku włączenia do dk42. Wariant G uzyskał akceptację władz lokalnych.


Przebiegi wariantów obwodnicy Radomska DK42

kliknij aby powiekszyć  zdjęcie


Podsumowanie konsultacji społecznych w Radomsku


Przypomnijmy. Konsultacje społeczne w Radomsku odbyły się w maju 2010  roku. Wzięli w nich udział: przedstawiciele Inwestora – GDDKiA Oddział w Łodzi, przedstawiciele władz lokalnych, projektanci firmy Scott Wilson Sp. z o.o. z Poznania, oraz mieszkańcy Radomska. Łacznie 32 osoby. Po przedstawieniu proponowanych wariantów rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy pozytywnie ocenili pomysł budowy obwodnicy. Pytania dotyczyły głownie szczegółowych rozwiązań technicznych i komfortu akustycznego.


Więcej o:
radomsko obwodnica
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE