Obradowały rady społeczne szpitala i przychodni Pro Familia

Obradowały rady społeczne szpitala i przychodni Pro Familia Fot. Starostwo Powiatowe

Pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad Społecznych Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz SP ZOZ ,,Pro Familia” za nami. Pozytywnie zaopiniowano m.in. przyjęcie przez szpital darowizny od fundacji Jurka Owsiaka. Natomiast w planie inwestycyjnym SP ZOZ znalazł się m. in. montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni oraz zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego – dwóch spirometrów.

Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Radomsku pozytywnie zaopiniowała przyjęcie darowizny - nowego sprzętu medycznego przekazanego szpitalowi przez Wielką Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nowoczesny aparat USG, który będzie służył głównie pacjentom Oddziału Neonatologicznego. Jak poinformował dyrektor szpitala Piotr Kagankiewicz, Szpital Powiatowy na stałe współpracuje z fundacją WOŚP, której przedstawiciele dobrze orientują się w potrzebach placówki i co rok przekazują sprzęt o wartości od 200 do 500 tys. złotych (w tym roku spodziewane są jeszcze kolejne dary od WOŚP).

Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania zbycia wysłużonego samochodu oraz przeanalizowano skargi i wnioski wnoszone przez pacjentów w 2018 r. (z 22 skarg 4 uznano za zasadne).

Dyrektor Kagankiewicz poinformował także o wdrożeniu systemu monitorowania jakości i procedur wykonywanych w szpitalu. W lipcu spodziewany jest audyt prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości, dzięki któremu Szpital Powiatowy ma szanse uzyskać akredytację, jaką do tej pory posiada jedynie 150 placówek w Polsce.

Natomiast podczas obrad Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Familia”, jej członkowie pozytywnie zaopiniowali plan finansowy i inwestycyjny SP ZOZ, który przewiduje m. in. montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni oraz poparli plan zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego – dwóch spirometrów.

Zapadła także decyzja o wyborze Tadeusza Kubaka, jako przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ „Pro Familia” do składu komisji konkursowej, której zadaniem będzie wybór nowego dyrektora tego SP ZOZ (w związku z bardzo złym stanem zdrowia dotychczasowej dyrektor SP ZOZ). Pozytywnie przegłosowano także wniosek o przyznanie nagrody rocznej Jerzemu Skwirze, którzy obecnie pełni funkcję po. dyrektora SP ZOZ.

Ostatnim punktem zebrania była analiza skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów.

W obu przychodniach „Pro Familii”: przy ul. Armii Krajowej i przy ul. Przedborskiej w Radomsku zarejestrowanych jest 12,2 tys. pacjentów.

Więcej o:
rady społeczne szpitala i pro familia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE