Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Informacja dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i oraz aktywizacji rynku pracy to główne tematy poruszane podczas dzisiejszego (7 czerwca) posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy rozpoczęło się od wręczenia Aktu Powołania – nowym członkiem Rady został Tomasz Kornacki.

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas posiedzenia PRRP na dzień 31 maja 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 1888 osób, w tym 1113 kobiet. W porównaniu do kwietnia 2022 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 55 osób, w tym kobiet o 36.

W kwietniu 2022 roku stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim wynosiła 4,3% i była niższa niż stopa bezrobocia w województwie łódzkim (5,6%) i w Polsce (5,2%).

Urząd Pracy realizuje (stan na dzień 31.05.2022 r.):

 • staże – podpisano 111 umów, w ramach których skierowano 133 osoby bezrobotne;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – podpisano 55 umów;
 • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – w naborze wpłynęło 39 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków na 27 stanowisk pracy, obecnie przeprowadzamy giełdy pracy na tworzone stanowiska, w dalszej kolejności będziemy zawierać umowy;
 • prace społecznie użyteczne – podpisano 5 porozumień, w ramach których skierowano 25 osób bezrobotnych;
 • prace interwencyjne – podpisano 17 umów, w ramach których skierowano 17 osób bezrobotnych;
 • roboty publiczne – podpisano 11 umów, w ramach których skierowano 17 osób bezrobotnych ;
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - podpisano 3 umowy, w ramach których skierowano 3 osoby bezrobotne;
 • szkolenia – skierowano 1 osobę bezrobotną;
 • bon na zasiedlenie – podpisano 6 umów;
 • bon szkoleniowy – skierowano 1 osobę bezrobotną.

Od 3 marca 2022 roku PUP w Radomsku uruchomił punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań zbrojnych na terenie ich kraju przybyli na teren Powiatu Radomszczańskiego. Zgłosiło się do niego 335 Ukraińców zainteresowanych pracą (nie wszyscy z nich wyrazili potrzebę rejestracji w PUP). W tym czasie udało się udzielić pomoc w zakresie podjęcia pracy 83 uchodźcom z Ukrainy. Natomiast na portalu teleinformatycznym praca.gov.pl zgłoszono 352 zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali:

 • propozycję przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2022 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (zwiększenie o 50 tys. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie opłat za postępowanie nostryfikacyjne i postępowania w sprawie ukończenia studiów; zwiększenie o 837,5 tys. zł kwoty przeznaczonej na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),
 • plan podziału środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Więcej o:
radomsko powiatowa rada rynku pracy pup radomsko urząd pracy radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE