Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest popularną profesją, które wymaga od osoby wykonującej ten zawód szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Pośrednik nieruchomości pełni ważną rolę w procesie kupna, wynajmu lub sprzedaż nieruchomości, a jego obowiązki są szerokie i zróżnicowane. W artykule przyjrzymy się bliżej obowiązkom pośrednika nieruchomości oraz omówimy, co należy zrobić, aby móc wykonywać zawód pośrednika nieruchomości w Polsce.

Jakie obowiązki ma pośrednik nieruchomości?

Głównym obowiązkiem pośrednika jest pośredniczenie w transakcjach kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Pośrednik zajmuje się również zbieraniem i przekazywaniem informacji na temat nieruchomości, takich jak: cena, powierzchnia, lokalizacja, stan techniczny itp. Pośrednik może również pomóc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości a także pomóc w organizacji przeprowadzki. Ostatecznie obowiązki pośrednika nieruchomości w dużej mierze uzależnione są od umowy z klientem, a także od wytycznych i oferty biura nieruchomości dla którego wykonuje obowiązki zawodowe. Niemniej jednak, można założyć że oprócz pośredniczenia w transakcjach, zbierania i przekazywania informacji na temat nieruchomości, do obowiązków pośrednika należą takie kwestie jak:

  1. Stworzenie ogłoszenia nieruchomości, w tym przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.
  2. Kontaktowanie się z klientami i umawianie prezentacji nieruchomości.
  3. Negocjowanie cen i warunków transakcji z kupującymi lub najemcami.
  4. Pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt oraz współpraca z instytucjami finansowymi.
  5. Pomoc w załatwieniu formalności związanych z transakcją, takich jak np. przygotowywanie umów przedwstępnych czy aktów notarialnych.
  6. Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości i obrotu nieruchomościami.
  7. Koordynowanie przeprowadzki klientów.
  8. Utrzymywanie bazy danych o nieruchomościach oraz aktualizowanie informacji na temat dostępnych na rynku ofert.
  9. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika nieruchomości.

Pośrednik ma obowiązek działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Praca pośrednika to profesja która wymaga uczciwości i rzetelności. Pośrednik musi również umieć zachować tajemnicę zawodową i nie wykorzystywać swojej wiedzy i informacji zdobytych w trakcie wykonywania swojej pracy dla własnych korzyści lub korzyści osób trzecich. Pośrednik jest odpowiedzialny za swoje działania i może ponosić odpowiedzialność prawną za nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą pracować w biurach pośrednictwa nieruchomości, w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy w spółce cywilnej lub spółce osobowej. Wiele osób decyduje się również na łączenie pracy pośrednika z inną działalnością, taką jak np. zarządzanie nieruchomościami lub doradztwo prawne.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dlatego pośrednicy często uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. W Polsce istnieje również Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które zrzesza profesjonalnych pośredników i promuje ich działalność, dbając o zachowanie wysokich standardów w branży.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest dość dochodowym zajęciem, jednak wymaga ono dużej wiedzy i doświadczenia oraz ciągłego doskonalenia się i aktualizowania wiedzy. Pośrednik musi być również osobą komunikatywną, umiejącą nawiązywać kontakty z ludźmi oraz dysponować dobrymi umiejętnościami negocjacyjnymi. Ponadto, pośrednik powinien posiadać szeroką wiedzę na temat prawa nieruchomości, aby móc skutecznie pomagać swoim klientom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z transakcjami nieruchomości.

Kto może zostać pośrednikiem nieruchomości w Polsce?

W Polsce pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej. Od 2014 roku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami nie wymaga posiadania licencji zawodowej. W związku z tym, osoby chcące zajmować się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami mogą rozpocząć działalność bez konieczności uzyskiwania specjalnych zezwoleń czy pozytywnego zaopiniowania swoich kwalifikacji przez odpowiednie organy.

Mimo to, aby móc skutecznie wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, osoba chcąca nim zostać musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz umieć działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Warto również pamiętać, że zawód ten jest regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, które określają m.in. obowiązki pośrednika oraz odpowiedzialność za jego działania.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE