Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych Fot. pixabay.com

Urząd Gminy w Ładzicach przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ładzice.

Wójt może kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.


Urząd Gminy Ładzice w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych (szamba).

Więcej o:
Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE