O podwyżce ciepła na sesji Rady Miejskiej

Jednym z tematów poruszonych na sesji Rady Miejskiej w Radomsku w dniu 20 marca była podwyżka ciepła, którą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaserwuje swoim odbiorcom.

Straty PGK w wysokości 3,5 mln złotych, coraz wyższe koszty produkcji energii cieplnej wynikające m.in. ze wzrostu uprawnień do emisji CO2 spowodowały, że spółka złożyła wniosek o zmianę taryfy za energię cieplną do Urzędu Regulacji Energetyki. To wszystko składa się na kolejny wzrost cen za ciepło o około 7,4 procenta w porównaniu do poprzedniej ceny.

Ponoszone są też nakłady inwestycyjne na wymianę kotłów - mówił o tym na sesji prezes PGK Marek Glądalski i przewodniczący rady nadzorczej Jerzy Słowiński, nie spowodują one jednak znaczącego spadku kosztów produkcji ciepła. Ten ostatni przyznał, że wiele innych przedsiębiorstw komunalnych i samorządów boryka się z ponoszonymi opłatami za CO2, ale to wynika z protokołu Kioto podpisanego, który zobowiązuje Polskę do redukcji emisji.

Na dzisiejszej sesji radni podjęli również decyzję o ustanowieniu roku 2019 rokiem Harcerstwa. W tym roku mija 40. rocznica powstania stanicy harcerskiej w Białym Brzegu, a także 80-ta rocznica powstania Szarych Szeregów.

Więcej o:
pgk ciepło ciepłownia podwyżka co2 sesja rok harcerstwa
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE