Nowi nauczyciele mianowani w powiatowych szkołach

Nowi nauczyciele mianowani w powiatowych szkołach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Wicestarosta Małgorzata Lewandowska oraz naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Kucharski uroczyście wręczyli ośmiu nauczycielom szkół prowadzonych przez powiat nominacje na stopień nauczyciela mianowanego.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali: Urszula Młynarczyk (ZSP nr 1 w Radomsku), Magdalena Cieślak (ZSE), Marcin Jurek (ZSE), Monika Leśniczuk (SOSW), Kinga Haś (ZSE-E), Aneta Boryń (ZSE-E), Anna Gąsiorowska (ZSDiOŚ), Karolina Owczarek (ZSE).

Wszyscy z powodzeniem odbyli staż, który trwa co najmniej 2 lata i 9 miesięcy, spełnili wymagania opisane w Karcie Nauczyciela oraz uzyskali ocenę dorobku nauczycielskiego a także zdali egzamin przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

- Cieszę się, że kolejni nasi nauczyciele rozwijają swoje kompetencje. Awans zawodowy to niezwykle ważny moment w karierze. Życzę Państwu wytrwałości i satysfakcji z pracy z młodzieżą oraz umiejętnego budowania relacji z uczniami, a także powodzenia w życiu osobistym – mówiła wicestarosta Małgorzata Lewandowska, składając wszystkim awansowanym serdeczne gratulacje.

Wręczenie nominacji poprzedziło uroczyste ślubowanie, w którym nauczyciele zobowiązali się „rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Więcej o:
radomsko szkoły radomsko nauczyciele nauczyciele mianowani awanse
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE