Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmieniaja się przepisy dotyczace gospodarowania odpadami komunalnymi.

źródło: prawogospodarcze.plUstawodawca dokonał nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z tym Miasto Radomsko jest w trakcie wprowadzania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe instrukcje mają wejść w życie 1 lipca 2013.


Nowelizacja ustawy zakłada, że od dnia 1 lipca 2013 r., w zależności od podjętych przez Radę Miasta uchwał, właściciele nieruchomości rozpoczną wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy, przy czym dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów utracą moc. Miasto natomiast z pobranych opłat zleci odbieranie odpadów komunalnych od tych osób, które będą zobowiązywane wpłacać opłaty.


Do jednych z podstawowych aktów regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi jest, oprócz uchwały Rady Miasta o  stawkach stałych opłat, uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.


Obecnie Urząd Miasta rozpoczął prace nad przygotowaniem projektów uchwał, w tym również projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Radomsko. Zgodnie z przepisami przejściowymi, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalony przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego regulaminu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Z powyższego wynika zatem, że nowy regulamin będzie obowiązywać nie później niż 1 stycznia 2013 r.

Więcej o:
nowelizacja przepisów komunalnych gospodarka komunalna
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE