Nowe stawki za wynajęcie sal i usług w MDK Radomsko

Nowe stawki za wynajęcie sal i usług w MDK Radomsko

16 stycznia, zmienił się cennik usług za wynajem pomieszczeń, opłat za świadczenie usług powiązanych z wynajmu pomieszczeń, opłat za świadczenie innych usług oraz ceny wynajmu wyposażenia w MDK w Radomsku.

Wynajęcie sali widowiskowej na jeden spektakl/koncert lub inne zdarzenie w dniach poniedziałek – czwartek: 2 000,00 zł netto. Łączny czas wynajmu do 5 godzin. Każda następna rozpoczęta godzina wynajęcia sali: 150,00 zł netto.

Wynajęcie sali widowiskowej na jeden spektakl/koncert lub inne zdarzenie w dniach piątek – niedziela : 2 300,00 zł netto. Łączny czas wynajmu do 5 godzin. Każda następna rozpoczęta godzina wynajęcia sali: 150,00 zł netto.

Wynajęcie: sali kameralnej, sali prób (sali tanecznej), galerii, garderoby dolnej, garderoby górnej: 100,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu jednej sali.

Wynajęcie terenu parkingu lub patio w wysokości:
- za powierzchnię do 10m²włącznie: 5,00 zł netto za m²za każdą rozpoczętą dobę,
- za każdy metr kwadratowy powyżej10 m²do 50m² włącznie: 3,00 zł netto za m²za każdą rozpoczętą dobę,
- za każdy metr kwadratowy powyżej 50m²: 2,00 zł netto za m2 za każdą rozpoczętą dobę.

Usługa biletowania jednego koncertu/spektaklu lub innego zdarzenia: 250,00 zł netto.

Usługa plakatowania: 500,00 zł netto za każde rozpoczęte 50 sztuk plakatów.

Usługa polegająca na informacji (promocji) danego wydarzenia na stronie internetowej MDK na podstawie materiałów przekazanych: 200,00 zł netto za informację o jednym wydarzeniu

Usługi reklamowe świadczonych na telebimie zainstalowanym na elewacji frontowej Miejskiego Domu Kultury:
- sporządzenie planszy reklamowej: 120,00 zł. netto.
- emisja miesięczna (ilość spotów 6000 o czasie emisji 90 000 sekund) 250,00 zł. netto.

Opłata za zniszczenia lub zagubienie numerka do szatni - 30,00.

Ceny wynajmu wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Radomsku:
- fortepian – 500,00 zł netto udostępniony na miejscu na imprezę odbywającą się w MDK,
- pianino cyfrowe – 200,00 zł netto udostępnione na miejscu na imprezę odbywającą się w MDK.
- podesty – 30 zł netto 1 szt./każda rozpoczęta doba.

Szczegółowy cennik do pobrania poniżej

Więcej o:
mdk radomsko cennik wynajmu sali mdk radomsko

Załączniki

Cennik usług

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE