Nowe Regulacje Dotyczące Umów Zlecenia – Klucz do Funduszy Europejskich

Nowe Regulacje Dotyczące Umów Zlecenia – Klucz do Funduszy Europejskich

Polska stoi przed koniecznością wdrożenia istotnych reform, aby móc korzystać z kolejnych transz finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jednym z warunków, który musi zostać spełniony, jest objęcie składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich umów zleceń, zgodnie z kamieniem milowym A71G KPO.

Aktualne Przepisy i Zaplanowane Zmiany

Obecnie składki ZUS są wymagane tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że znaczna część wynagrodzeń z umów zleceń jest zwolniona z obowiązku odprowadzania składek. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim osób, które równocześnie są zatrudnione na umowę o pracę u innego pracodawcy lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Wpływ na Zleceniobiorców i Zleceniodawców

Rządowe plany zakładają zmianę tego stanu rzeczy, co jednak nie jest pozbawione konsekwencji. Przede wszystkim, zleceniobiorcy mogą odczuć to poprzez mniejsze kwoty, które otrzymają „na rękę”. Z drugiej strony, zleceniodawcy będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami zatrudnienia. Wyjątkiem od tej reguły będą zlecenia zawarte z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia, które pozostaną zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Harmonogram i Oczekiwania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało, że reforma wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku, a jej wdrożenie ma się rozpocząć już w czwartym kwartale 2024 roku. Tym samym, polski rząd ma jeszcze niewiele czasu na realizację tego przedsięwzięcia, co jest kluczowe dla dalszego finansowania z europejskich środków.

Przygotowania do Nadchodzących Zmian

Szczegółowe informacje na temat nowych rozwiązań są jeszcze oczekiwane, ale jak zawsze w takich przypadkach, lepiej jest być przygotowanym na nadchodzące zmiany.

Zaplanowanie odpowiednich działań już teraz może pomóc zarówno zleceniodawcom, jak i zleceniobiorcom lepiej przygotować się na nową rzeczywistość.

Więcej o:
umowy zlecenia fundusze europejskie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE