Nowe nazwy dla ulic w Radomsku: Braci Olbrychowskich, Dyrygentów, Wiolinowa i Dębowa

Nowe nazwy dla ulic w Radomsku:  Braci Olbrychowskich, Dyrygentów, Wiolinowa i Dębowa

Radomsko się zmienia i rozbudowuje, a co za tym idzie przybywa nowych ulic. Dziś, 18 września dla czterech z nich miejscy radni na komisja oświaty, kultury i kultury fizycznej, wybrali nowe nazwy. Rozmawiano również o sytuacji w szkołach podstawowych w Radomsku, w których po likwidacji oddziałów gimnazjalnych ubyło około 47 etatów nauczycielskich.

Obrady komisji rozpoczęły się od spraw finansowych. Skarbnik miasta, Mariola Wypych przedstawiła radnym z komisji sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. I tak ogółem zrealizowane wydatki na oświatę wynoszą ponad 30 mln zł i prawie 80 proc. tej kwoty stanowią wynagrodzenia w miejskich placówkach oświatowych. Na edukacyjną opiekę wychowawczą zrealizowano już wydatki w kwocie 1 mln 289 tys. zł, które dotyczy funkcjonowania świetlic szkolnych.

Miasto realizuje również dotacje na instytucje kultury. I tak, na Miejski Dom Kultury była to kwota 1,310 mln zł, Miejska Biblioteka Publiczna to 1,172 mln zł oraz Muzeum Regionalne to 680 tys. zł. W wieloletniej prognozie finansowej znajdują się planowane zadania, na które miasto uzyskało dofinansowanie, jest to projekt Nowej Przestrzeni dla MDK. W tym roku działania rozpoczęły się montażu tablicy informującej o tym, że będzie tam realizowane zadanie z udziałem środków unijnych. 120 tys. zł zostało przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury. Natomiast 89 tys. zł zostało przeznaczone na organizacje imprez odbywających się w miejskich instytucjach kultury.

W zakresie kultury fizycznej miasto wydatkowało już ponad 4 mln zł. Na budowę nowego basenu w pierwszym półroczu wydatkowana została kwota 2 mln 325 tys. zł, były to pierwsze opłacone prace budowlane. Z kolei wydatki na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to prawie 2 mln zł.

Miasto będzie również zwiększać dochody o otrzymaną subwencję oświatową na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Do urzędu wpłynęła decyzja na kwotę 657 tys. zł subwencji. Związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych w szkołach, w radomszczańskich placówkach ubyło około 47 etatów. Jednak jak zapewniała naczelnik wydziału edukacji i kultury, Małgorzata Krupska, nie oznacza to, że tylu nauczycieli zostało zwolnionych i pozostało bez pracy. Część skorzystała z możliwości przejścia na emeryturę, pozostali zostali zatrudnieni w szkołach ponadpodstawowych.

- Będziemy na pewno mniej wydawać na wynagrodzenia dla nauczycieli, ponieważ ubyło około 47 etatów. Co nie oznacza, że zostali oni wszyscy zwolnieni. Pozwolę sobie przypomnieć, że mieliśmy dużo godzin ponadwymiarowych, po to właśnie, aby uniknąć zwolnień. To jest około 800 godzin mniej. I z jednej strony jest to oszczędność, a z drugiej strony, jak łatwo policzyć, jeśli mamy 430 uczniów mniej, to również około 2,5 mln mniej subwencji. W szkole numer 6 ubyły tylko dwa oddziały, a mają bardzo dużo w tym roku pierwszych klas, bo aż cztery. Tylko w szkołach numer 3, 5 i 8, tam nie było gimnazjów i w nich nic się nie zmieniło. Wypłacono 15 odpraw ze względu na zwolnienia nauczycieli, ale chcę powiedzieć, że wśród tych nauczycieli większość skorzystała z przysługujących im możliwości przejścia na emeryturę. Nie ma żadnego nauczyciela, który stracił pracę i nie ma teraz pracy
- mówiła Małgorzata Krupska.

Na obrady komisji wpłynęły wnioski od mieszkańców o nadanie nazw dla nowo powstałych ulic. Dwie z ulic znajdują się na obszarze objętym wcześniej programem Działki na start, a teraz kolejne już działki są sprzedawane w tym rejonie. Związku z tym należy nadać im konkretne nazwy. Chodzi o dwie ulice położone w rejonie ulicy Kilińskiego przy ulicy Jerzego Semkowa. Mieszkańcy dla działek o numerze 688 i numer 685 w obrębie 11, zaproponowali nazwy – Oliwkowa, Piłkarska i Bursztynowa, oraz nazwy muzyczne związane z Semkowem, czyli Wiolinowa, Pięciolinii, Batuty i Dyrygentów. Decyzją radnych dla działki o nr 688 nadano nazwę ulicy Dyrygentów, a dla działki o nr 685 nazwę ulicy Wiolinowa.

Trzeci wniosek o nadanie nazwy dla ulicy położonej przy ulicy Torowej na Folwarkach (dotyczy działek 87/5, 88/3 obr. 34), to świeżo wydzielona ulica z planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie miasto przejęło tam część pasa drogowego. Wśród proponowanych nazw padła Jagodowa i Dębowa. Z uwagi na to, że w Radomsku jest już ulica Jagodowa, radni wybrali drugą propozycję mieszkańców nazwy dla tej ulicy, czyli Dębową.

Ostatni wniosek dotyczył rejonu ulicy znajdującej się przy ulicach Jarzębinowej, Stobiecka i Jerzego Sadka (dotyczy działki nr 667 obr. 39). Zaproponowano nazwy: Braci Olbrychowskich, Ferdynanda Ruszczyca i Kazimierza Pużaka – który zaproponował Klub Europejski przy szkole podstawowej nr 7. Prezydent Jarosław Ferenc przybliżył radnym historię braci Olbrychowskich i przystali jednogłośnie na nadanie tej ulicy nazwy właśnie braciom.

- Proponuję żeby nadać nazwę tej ulicy Braci Olbrychowskich. Dlatego, że w tym roku mamy 100-lecie policji. Jeden wniosek pochodzi od rodziny policyjnej i proszą o nadanie tej właśnie nazwy. Jeden z braci był policjantem, który służył w Gomunicach, potem w Radomsku i został stracony w Kozielsku. Drugi z braci tworzył Pocztę Polską na terenie Radomska. A trzeci był żołnierzem Andersa, m.in. brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Wniosek tej rodziny ma również pozytywną opinię komendanta wojewódzkiej policji oraz powiatowego komendanta policji. Byłoby to takie uhonorowanie policjantów okresu międzywojennego
- mówił Jarosław Ferenc.

Więcej o:
radomsko nazwy ulic ulica braci olbrychowskich radomsko nowe ulice radomsko subwencja oświatowa szkoły podstawowe radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE