Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 20 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja redakcja

Nowe nazwy dla skweru i ulicy w Radomsku

Miasto
Beata Januszewska

Na ostatniej sesji rady miejskiej 6 listopada przyjęto uchwałę, na której nadano nazwę skweru znajdującego się w obrębie ulic Sierakowskiego i Kościuszki w Radomsku. Skwer będzie nosił nazwę radomszczańskiego fotografika – Jakuba Lechowskiego. Nowa nazwa ulicy będzie również w okolicach Brzeźnickiej.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek, jaki przedłożyła im Fundacja Foto Pozytyw z Radomska, by skwer przy ulicy Sierakowskiego zyskał nazwę „Skweru Jakuba Lechowskiego”. Członkowie fundacji poza nadaniem imienia, mają również zamiar utworzyć tam stałą ekspozycję prac Jakuba Lechowskiego.

Jakub Lechowski był jednym z założycieli Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, pełnił też przez kilkadziesiąt lat rolę prezesa. Zmarł w 2012 roku, w wieku 85 lat.

Drugą zmianą w nazewnictwie ulic radni zamierzają wprowadzić na Brzeźnickiej, od drogi krajowej do zbiornika retencyjnego oznaczonej numerem działki 726 obręb 41. W związku z tym, że na terenie tym rozbudowuje się osiedle domów jednorodzinnych, zachowanie obecnej nomenklatury może w przyszłości rodzić problemy z instytucjami takimi jak np. poczta, straż czy policja. Stąd też pomysł radnych na nadanie temu odcinkowi drogi nazwy – Jana Bytnara ps.”Rudy”.

Radni co do nadania nazwy ulicy właśnie temu żołnierzowi, nie mieli najmniejszych wątpliwości. Ostatecznie samorządowcy zadecydowali, że mieszkańcy będą mieszkać przy ulicy – Jan Bytnar „Rudy”.
 
Jan Roman Bytnar ps.”Rudy” (1921-1943) był podharcmistrzem i członkiem Szarych Szeregów, dowódca hufca „Południe” Grup Szturmowych. To również jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim.

We wniosku uzasadniającym czytamy, że:

„Wzdłuż ulicy objętej projektem uchwały powstały i powstają nowe budynki mieszkalne i gospodarcze, w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania z rolniczego na budownictwo jednorodzinnego dalsze funkcjonowanie nazewnictwa i numeracji przypisanej do ul. Brzeźnickiej będzie generowało niepotrzebne komplikacje natury porządkowej i organizacyjnej (poczta, pogotowie, państwowa straż pożarna, policja itp.). W celu zachowania spójnej numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic dla w/w obszaru właściwym jest podjęcie stosownej uchwały.”

komentarze